Jälgimisseadme tarkvara uuendus

23.02.2023

Jälgimisseadme tarkvara on saanud uue versiooni 1.10.49. Selles versioonis on parandatud seadme andmeside ühenduse hoidmise stabiilsust halvema leviga piirkondades.

Viimaste äpi versioonide korral peaks äpp kasutajale pakkuma automaatselt uuendamist. Sellega nõustumisel algatatakse telefonis SMSi saatmine jälgimisseadme numbrile. Saadetava SMSi sisuks on “fw”.

Seadme tarkvara uuendamine kestab ca 10 minutit, mis koosneb kahest etapist:

  • tarkvara versiooni alla laadimine – seadmel hakkab põlema sinine tuli;
  • tarkvara versiooni installeerimine – seadmel hakkab põlema roheline ja punane tuli või kustuvad kõik tuled (erinevused tulenevad varasemast tarkvara versioonist)

Peale tarkvara paigaldust naaseb jälgimisseade ooterežiimi (sinine tuli vilgub) ning tehakse värske andmeside ühendus, mille järel on seadme halduse vaates näha uus ühenduse kellaaeg ja seadmesse paigaldatud tarkvaraversiooni number.