Kõige värskem info jahis toimuvast

Tea, kus asuvad teised jahimehed ja koerad. Jaga infot ning naudi oma jahti!

Osta litsents

Jahimeeste ja koerte asukohad reaalajas

Ühisjahis olles on telefonis näha koerte ning jahimeeste hetke asukohad, liikumise suund, liikumise tempo ja läbitud teekond. Jahimeeste ja koerte jälgimine on kauguse piiranguta.

Grupivestlus ja kiire helistamine

Jahi ajal saab saata osalejatele tekstsõnumeid ja jagada kaardil erinevate jahisündmuste asukohti (nt tabatud uluk, jäljerada jne). Lisaks saab kiirelt helistada igale jahikaaslasele.

Jahimaa-ala haldamine

Erinevad Google ja Eesti Maa-ameti aluskaardid ning jahimehe enda poolt salvestatud jahiobjektid (nt looma söödakohad ning muud jahiga seotud asukohad) annavad täpse ülevaate jahimaast. Oma jahiobjekte saab jagada teiste Huntloci kasutajatele.

Metsas navigeerimine

Jahis liikumisel saab määrata liikumiseesmärgi ja kasutada seejärel kompassivaadet, et jõuda kõige otsemalt soovitud asukohta.

Huntloci veebiportaal

Osaletud jahtide järelvaatamiseks ning jahikaardi mugavamaks joonistamiseks on Huntloci veebiportaal portal.huntloc.com.

Ilmateade

Jahi planeerimiseks on abiks 24 tunni ilmaprognoos koos päikese tõusu ja loojangu ajaga. Ilmaennustust saab vaadata enda või kaardil valitud asukoha kohta.

Huntloci äpi funktsioonid

 • Reaalajas jahimeeste ja koerte asukohad
 • Jahis osalejate  ja jahisündmuste nimekiri
 • Jahis osalejate liikumise ajalugu (liikumisteekonnad) ning läbitud vahemaa
 • Koera jälgimisseadmete liidestamine ja haldamine
 • Lihtne helistamine teistele jahis osalejatele
 • Jahisündmuse asukoha markeerimine ja jagamine
 • Vestluse keskkond
 • Erinevad aluskaardid (Google ja Maa-amet)
 • Oma jahikaardi vaatamine (jahiobjektid ja maa-alad, teed)
 • Vahemaade mõõtmine
 • Liikumise sihtpunkti määramine ja kompassi vaade
 • 24 tunni ilmaprognoos koos päikese tõusu ja loojangu ajaga (Android)
 • Erinevad keeled

Vaata pakettide sisu ja võrdlust

Huntloci jahiportaali funktsioonid

 • Jahikaardi joonistamine (maa-alad, teed, objektid)
 • Jahimeeskonna loomine (võimalus jagada jahi objekte meeskonnale)
 • Jahikaardi jagamine teistele Huntloci kasutajatele ja/või jahimeeskondadele
 • Aktiivse jahi reaalajas vaatamine
 • Osaletud jahtide järelvaatamine

Logi jahiportaali

10 lihtsat sammu Huntloci kasutusele võtmiseks

 1. Jahimeeskonnaga asukohtade jagamiseks algata äpis „Jaht“ (punane nupp) ja saad unikaalse koodi.
 2. Jaga koodi oma jahikaaslastele ja nii saad neid kaasata oma Jahti. Kõik jahiga liitunud on kaardil näha.
 3. Info jagamiseks saad Jahi ajal Vestluse keskkonnas teistega suhelda.
 4. Kaardinupule vajutades saad valida aluskaardiks Google või Eesti Maa-ameti kaardi.
 5. Pikk vajutus kaardil soovitud asukohas avab valiku, kus saad selle asukoha enda jaoks salvestada, jagada seda teistele jahimeestele või määrata selle enda liikumise sihtpunktiks (ajajana liikudes).
 6. Kompassi abil saad liikuda soovitud suunas. Määra selleks sihtpunkt kaardil (pikk vajutus kaardil) ja jälgi kompassinõela.
 7. Joonlaud aitab mõõta vahemaid kaardil.
 8. Menüüs saad seadistada oma andmete edastamise intervalli. Nii saad säästa telefoni akut.
 9. Jahikoera jälgimiseks peab kasutajal olema vastav jälgimisseade, mis on ühendatud Huntloci keskkonnaga.
 10. Vajuta korraks kaardil ja kaart on palju suurem.

Huntloci kasutajad kiidavad

Korduma kippuvad küsimused - KKK

Sageli on selle põhjuseks “hüppava” kasutaja telefon või selles olev seadistus. Kasutaja asukoha hüppamine ja väga ebamäärastesse asukohtadesse paigutamine tuleneb sellest, et kasutaja asukoha tuvastamiseks ei kasutata tema  telefon satelliite vaid mobiilimaste, mis on oluliselt ebatäpsemad. Mobiilimastide põhine positsioneerimine toimub siis, kui

 • kasutaja on oma telefoni seadistatud sellisesse täpsusastmesse või
 • kasutaja telefoni GPS moodul ei suuda leida satelliite ja lülitab ümber GSM mastipõhisele positsioneerimisele.

Esimese probleemi lahenduseks on telefoni seadistustes täpse positsioneerimise lubamine ning teise variandi korral võib olla probleem seotud telefonis olevas GPS moodulis.

Huntlocis muutub jahimehe või koera asukoha marker halliks, kui tema asukoht on suhteliselt vana (tavaseadistuses vanem kui 3 minutit). Kui mõni kasutaja marker muutub halliks ja mingi aja pärast muutub taas värvilisteks, siis on tõenäoliselt probleem selle kasutaja nutitelefoni seadistuses. Sellist käitumist võib põhjustada telefonis seadistus, kus mitte aktiivses olekus lülitatakse telefonis välja andmeside ning seetõttu kasutaja asukohta enam ei laeku infot.

Huntloci äpis ei ole piirangut jahiga liitunute arvule. Kõige suuremad Huntloci jahid on olnud ca 100 osalejaga.

Küll aga võib väga suure osalejatega jahis tekkida probleem asukoha andmete liikumisega, kuna iga jahis osaleja telefoni tuleb tuua kõikide teiste jahiliste asukohad. Peamiseks piiranguks ongi siin kasutaja telefonis oleva andmeside ühenduse kvaliteet – kui ollakse halvema leviga piirkonnas, kus telefon kasutab 3 või 3,5G andmesidet.

 

Huntloci litsents on seotud telefoni numbriga ning telefoni vahetus ei muuda litsentsi kehtivust.

Kui soetate uue telefoni ja sisestate sinna oma telefoninumbriga SIM kaardi, siis peate laadima alla Huntloci äpi ja valideerima oma telefoninumbri. Peale seda tunneb süsteem ära kasutaja ning kõik varasem info (sh litsentsi kehtivus, salvestatud jahiobjektid, joonistatud maa-alad) kanduvad äppi.

Tasulise Huntloci versiooniga saad kasutada mitmeid kasulikke funktsioone, mis annavad jahipidamisest palju suurema ülevaate. Samuti saab kasutada funktsioone,millega saad hallata oma jahimaa-ala ning koera jälgimisseadet.

Täpsem loetelu funktsioonidest on siin.

1. Lae äpp Google Playst või AppStores
2. Käivita äpp ja vali keel
3. Sisesta oma telefoninumber, nimi ja e-post.
4. See ongi kõik!

Nutiseade puutub kokku erinevate magnetiseeritud esemetega (nt magnetiga telefoni kaaned)  ning tihti juhtub, et telefonis olev kompass ei tööta õigesti. Selleks tuleb kompassi aega-ajalt kalibreerida. Soovitavalt iga kord kui hakkate Huntlocis kompassifunktsiooni kasutama.

Esmalt avage Huntlocis kompassi vaade (kaardivaates vasakul alumises nurgas olev nupp). Kompassi kalibreerimiseks tuleb telefoni keerutada ning selleks on mitmed võimalused (vt ka https://www.youtube.com/watch?v=k1EPbAapaeI):

1. joonistage õhus seadme iga kolme küljega kolm korda number “8”;

2. keerake seadme kolme külge 3 korda ümber oma telje;

2. tehke seadmega õhus kolm korda nr 8 kujund joonisel näidatud viisil.

Huntloci app vajab oma tööks nii andmesidet kui ka GPSi põhist positsioneerimist, mis on mobiiltelefoni jaoks küllaltki koormavad. Siin on 10 soovitust, mis aitavad tagada, et mobiiltelefon töötaks kogu jahipäeva:

 1. Lülita GPS ja mobiili andmeside sisse vaid selleks ajaks kui käib jaht. Muul ajal (nt lõunapaus või nõupidamine) pole Sinu ja teiste jälgimine ju vajalik.
 2. Lülita võimalusel välja teised rakendused, mis pidevalt vahetavad andmeid serveriga (nt e-post, kalender, skype jne). Kas sul jahis olles on vaja olla muude kanalitega ühenduses?
 3. Vaata jahi käiku ekraanilt siis kui on tõesti vaja. Mobiili ekraan võtab väga palju energiat ning see kurnab oluliselt akut.
 4. Seadista mobiili ekraani eredus võimalikult madalaks. Väga eredat ekraani on tore vaadata, aga see võtab energiat.
 5. Seadista Huntloci rakenduses andmevahetuse intervalli vastavalt sellele, kas liigud (ajad) või oled kütiliinis. Kütiliinis olles ei ole oluline sinu asukoha andmete uuendamine väga kiiresti. Huntlocis on võimalik asukoha teatamise intervalliks määrata isegi 1 minut. See säästab oluliselt akut. Asukoha intervalli muutmine on saadaval alates versioonist 1.5.2. ning seda saab teha seadistustes
 6. Kasuta akupanka. Aupangad on erinevate suurustega ning võimaldavad olenevalt telefonist laadida teda korduvalt.
 7. Soeta endale autosse autolaadija ning pikemate pauside ajal võid ju sealt telefoni akut juurde laadida.
 8. Uue telefoni soetamisel uuri telefoni aku mahtuvust. Mida suurem number, seda kauem aku tavaliselt kestab.
 9. Hoia telefoni võimalusel soojas (nt põues). Külmas väheneb aku mahtuvus väga oluliselt.
 10. Soeta uus telefoni aku, kui näed, et ka tavakasutuses on saab telefon kiiremini tühjaks kui see oli telefonil uuena. Vanema aku mahtuvus on ikka madalam kui uuel.

Vaikimisi on näidatakse telefonis kaarti põhja-lõuna suunaliselt (põhi on ekraanil üleval). Aluskaarti on võimalik ekraanil keerata endale sobivasse suunda. Selleks peab ekraanil kahe näpuga kaarti keerama. Juhul kui suund on muutunud, ilmub ekraani ülemisse vasakusse nurka kompassi märk, kus punane nool näitab aluskaardil põhja suunda. Põhja-lõuna suunalise algkaardi taastamiseks tuleb vajutada ekraani nurgas olevale kompassi märgile.

Jah. Huntloci rakenduse põhimõte on, et jahimeestel on taskus nutitelefonid, milles töötab Huntloci app, mis saadab iga jahimehe asukoha koordinaati Huntloci serverisse, kust omakorda saadab server info jällegi edasi teiste jahimeeste telefonidesse. Selleks peab igal jahimehel olema nutitelefon, millel on sisse lülitatud nii GPS positsioneerimine ja GSM andmesida serveriga andmete vahetamiseks. Samal põhimõttel töötab ka koera jälgimine – koerakaelarihmas olev seade võtab asukoha informatsiooni  satelliidilt (GPS) ning edastab selle GSM-i vahendusel Huntloci serverisse.

Selline probleem ilmneb, kui Huntloci äpp ei tea teie asukohta, mida saata pilve. Põhjuseks võib olla, et teil on telefonis GPS välja lülitatud või Huntloci äpile ei ole antud asukoha vaatamise õigust. Probleemi lahendamiseks tuleb üle vaadata telefoni seaded.

Androidi telefon: Telefoni seaded -> Rakendused -> Huntloc -> Õigused -> Asukoht ->”Luba alati” + Täpse asukoha kasutamine”

iOS telefon: Settings -> Huntloc -> Locations -> “Always”  (Huntloci äpil asukohtade kasutamise õigus) ja  Settings -> Privacy -> Locations Services -> “On” (GPSi funktsioon on aktiveeritud)

Tutvu Huntloci toodetega

Pakume jahimeestele erinevaid tooteid

Vaata tooteid meie e-poes