Versioonide ajalugu

Versioon 2.3.11.11

20.11.2020


 • Äpi menüüsse on lisatud litsentside vaade, kus kasutaja saab vaadata ja pikendada enda Huntloci litsentsi ning oma koera jälgimisseadmete interneti kehtivust.
Versioon 2.3.10.11

23.10.2020


 • Lisatud Huntloci äpi tarkvara versiooni uuendamise teavitus.
 • Lisatud jälgimisseadme tarkvara versiooni uuendamise teavitus.
Versioon 2.3.9.11

29.09.2020


 • Kaardivaates on lisatud sisse ja välja suumimise nupud.
 • Lisatud Eesti Maa-ameti aerofotokaart (ilma kinnistu piirideta) ning Läti topo- ja aerofotokaart.
 • Koera jälgimisseadme haldusesse on lisatud viimase asukoha aeg ja koordinaadid.
Versioon 2.3.8.11

28.07.2020


 • Muudatused on seotud jälgimisseadme tööga – parandatud jälgimisseadme aku tühjenemisest teavitamist ning jälgimisseadme asukoha nägemist kaardil.
 • Lisatud on ka puuduvaid tõlkeid (leedu, läti, vene).
Versioon 2.3.7

23.03.2020


 • Parandatud viga mitme jälgimisseadme kasutamisel.
Versioon 2.3.6

10.03.2020


 • Lisatud äpi käivitamisel automaatne litsentsi kehtivuse kontroll, litsentsi puudumisel vastav teavitus.
 • Ilmateate aknas lisatud viide 24h prognoosi nägemiseks.
 • Ilmateadet ei näidata, kui kasutajal ei ole litsentsi.
Versioon 2.3.5

23.02.2020


 • Koera jälgimisseadme halduses on viimase signaali kellaaeg värviline, sõltuvalt viimase signaali vanusest.
 • Koera jälgimisseadme vaatest on eemaldatud seadme välja lülitamise võimalus.
 • Taastatud võimalus kasutajat audentida ka SMS koodiga teisele numbrile.
 • Parandatud üldiseid vigu.
Versioon 2.3.4

25.10.2019


 • Parandatud üldiseid vigu.
Versioon 2.3.3

18.10.2019


 • Parandatud üldiseid vigu.
Versioon 2.3.2

09.10.2019


 • Jälgimisseadme lisamine lihtsustatud, saab kasutada QR-koodi.
 • Parandatud üldiseid vigu.
Versioon 2.3

26.07.2019


 • Lisatud ilmateade koos päikesetõusu ja loojangu ajaga.
 • Kasutaja saab määrata, millal jahis osaleja läheb “halliks”.
Versioon 2.2.1

12.07.2019


 • Koera jälgimisseadmel ja jahis osalejatel näitab infoaknas läbitud teekonna pikkust, kui on sisse lülitatud jäljelogi.
 • Koera jälgimisseadme halduses näidatakse GPS satelliitide arvu.
 • Jahi algused, liitumine, lahkumine ja lõpetamine fikseeritakse “Vestluse” keskkonnas.
 • Seadetes saab määratleda, kui pikka jäljelogi näidatakse.
 • Seadetes saab määrata, kui pikalt hoitakse alles vestluse ajalugu.
 • valideerimine Google vahendusel.
Versioon 2.2

25.03.2019


 • Parandatud vead: väiksem andmeside kulu jäljelogi vaatamisel, koera jälgimisseadmele interneti ostes kiire andmete värskendamine.
 • Valideerimisel toetatakse Android 9 versiooni.
Versioon 2.1.0

28.09.2018


 • Saab lisada uut HLT-4.0 jahikoera jälgimisseadet.
 • Äpp näitab jälgimisseadme kohta rohkem infot.
Versioon 1.59.21

12.01.2021


 • Litsentside kehtivuse infod on koondatud ühte vaatesse, mida saab valida otse menüüst
 • Parandatud vigu (jälguri puudumise teade, soome keeles äpi valideerimise viga)
Versioon 1.58.21

16.10.2020


 • Lisatud jälgimisseadme tarkvara uuendamise kontroll.
 • Taastatud koodikaardiga litsentsi aktiveerimine.
Versioon 1.57.21

02.10.2020


 • Lisatud Eesti Maa-ameti aerofotokaart (ilma kinnistu piirideta) ning Läti topo- ja aerofotokaart.
 • Koera jälgimisseadme haldusesse on lisatud viimase asukoha aeg ja koordinaadid.
Versioon 1.56.21

17.09.2020


 • Kõrvaldatud jäljelogide mittenäitamise viga.
Versioon 1.55.21

13.08.2020


 • Täiustatud jahimeeste reaalajas jälgimist,
 • Lisatud võimalus vaadata jahimehe ja koera poolt läbitud vahemaad (tuleb sisse lülitada osaleja liikumisajalugu ja vaadata informatsiooni akent).
 • Seadistustes saab määrata jälgimisajaloo pikkust (valikus 1, 2, 4, 8, 12 ja 24 tundi).
 • Suurendatud rolliikoonide loetelu (lisandus üle 20 ikooni).
 • Muutunud on koera jälgimisseadme haldamise vaade (saab sisse-välja lülitada koera liikumise ajaloo näitamist, nähtav seadme poolt fikseeritud GPS-ide arv).
Versioon 1.5.2

13.02.2020


 • Jälgimisseadme vaade on oluliselt uuendatud. Äpis näeb seadme tarkvara versiooni, interneti kehtivuse aega ja seada saab uuendada. Muudetud seadme sisse-välja lülitamis nupud, seadmelt tulnud viimase signaali aeg on värviline sõltuvalt signaali vanusest (roheline, must, punane). Interneti  kehtivuse kontroll. Kadunud on vajadus sisestada jälgimisseadme tüüpi.
 • Kaardil asuva objekti infoaknas näeb objekti nime;
 • Suure objektide arvu juures on tagatud äpi stabiilne töötamine;
 • Kasutaja andmete vaates on kasutaja e-post muudetud kohustuslikuks ja seda saab kasutaja edaspidi muuta
Versioon 1.5

28.10.2017


 • Parandatud kasutusmugavust.
 • Joonistatud maa-alade vaatamine.
Versioon 1.8.12

09.10.2020


 • satelliitide leidmise süsteemi muutus.
Versioon 1.8.11

31.03.2020


 • Võimalus panna seadet 1 kord tunnis saatma asukohta ooterežiimis, kui seade on liikunud.
 • Satelliitide leidmise süsteemi muutus.
Versioon 1.7.0

29.12.2018


 • Satelliitide leidmise süsteemi muutus.
Versioon 1.6.7

02.11.2018


 • Koera jälgimisseadme töökindluse suurendaminea kehvema GSM leviga piirkonnas.
 • Seadme käivitamisel näitab, kas seade veel käivitub (kiire sinise tule vilkumine) või on ooterežiimis (aeglane sinise tule vilkumine).