Versioonide ajalugu

Versioon 2.5.5.11

03.04.2024


Lisatud Eesti jahipiirkondade kaart

Versioon 2.5.3.11

29.12.2023


Uuendatud äpis olevad makselingid.

Versiooni 2.5.3.11 installeerimise fail Androidile

Versioon 2.4.3.11

07.10.2022


 • Meeskonna liikmed saavad lihtsamalt liituda oma jahigrupiga – meeskonna liikmetele pakutakse välja nimekiri jahiseltsidest, millesse nad kuuluvad
 • Kaardi keskosamarker (punane ruut) näitab kaugust kasutajast

Versiooni 2.4.3.11 installeerimise fail Androidile

Versioon 2.3.19.11

14.04.2022


Vigade parandused äpis:
 • Võimalik kasutada virtuaalseid aedikudi mitme jälgimisseadme kasutamise korral
 • Lahendatud kasutaja numbri vaideerimise viga äpi kasutusele võtmisel
 • Kaamera kasutamise õigust küsitakse kasutajalt, kui kasutaja koera jälgimisseadme lisamisel teeb valiku QR koodiga sisestamine

Versiooni 2.3.19.11 installeerimise fail Androidile

Versioon 2.3.18.11

09.02.2022


Parandatud Samsungi telefonides äpi taustal töötamise viga.

Versiooni 2.3.18.11 installeerimise fail Androidile

Versioon 2.3.17.11

23.01.2022


Versioonis on parandatud versioonis 2.3.16.11 olnud vead:

 • lahendatud Samsungi telefonides esinenud äpi allalaadimise / installeerimise probleem;
 • lahendatud äpi kasutusele võtmisel riigi valiku järel äpi kokkujooksmine.

Versiooni 2.3.17.11 installeerimise fail Androidile

Versioon 2.3.16.11

12.01.2022


Peamised uuendused:
 • Muudetud äpi poolt kasutatavate õiguste küsimist.
 • Jälguri käsitsi lisamisel kontrollitakse, kas telefoninumber sisaldab koodi “+372”.
 • Test FW kasutamisel ei paku FW uuendamist.
 • Parandatud kompassi näitamisega seotud viga.
 • Parandatud koodikvaliteeti, sh objektide näitamine kaardil ning nimekirjas.

Versiooni 2.3.16.11 installeerimise fail Androidile

Versioon 2.3.15.11

20.05.2021


Peamised uuendused:
 • Lisatud virtuaalse aediku funktsioon, millega saab kontrollida koera määratud maa-alal olemist – aedikus olemiseks peab seade olema jälgimisrežiimis.
 • Täiustatud äpi poolt antavate hoiatuste süsteemi (aku tühjenemise teade, koera maa-alalt lahkumise ja sisenemise teade)
Muud uuendused:
 • äpi seadetes lisatud oma asukoha saatmise intervallid 1s ja 2s
 • äpi makse lingi loomisel näidatakse ka äpi nime, mille eest makse tehakse
 • kaardil keskosa markeri värv hallist muudetud punaseks
Parandatud vead:
 • jälgimisseadme lisamisel QRkoodi pildistamisel kaamera sulgemisel tekkinud viga

Versiooni 2.3.15.11 installeerimise fail Androidile

Versioon 2.3.13.11

26.03.2021


 • Lisatud kaardivaatesse aluskaardi keskpunkti tähistav asukoha marker.
 • Kaardivaatesse lisatud nupp “Kaardi info” (nupp “i” ikooniga). Nupul vajutades avaneb hüpikaken, kus kasutaja saab infot ja teha valikuid aluskaardi keskpunktis oleva asukoha kohta (sama võimalust pakub ka pikk vajutus kaardil soovitud asukohas). Nii saab kasutaja:
  • teada selle asukoha koordinaadi,
  • vaadata selle asukoha ilmateadet,
  • määrata asukohta enda liikumise sihtkohaks,
  • salvestada asukohta oma objektina,
  • aktiivses jahis olles jagada seda asukohta meeskonna liikmetele.
 • Jahi alustamisel kuvatakse kasutajale infoaken, kus näidatakse talle suurelt jahikoodi ning antakse soovitus jagada seda meeskonna liikmetele.
 • Jahiga liitumisel on lisatud täiendav info, et sisestatava jahikoodi saab meeskonna juhi käes.
 • Äpi kasutusele võtmisel peab kasutaja nõustuma meie Teenustingimuste ja Privaatsuspoliitikaga.
 • Seadete menüüsse on lisatud link Teenustingimused ja Privaatsuspoliitika.
 • Parandatud vead:
  • sihtkohtade nimekirjas ei näidata jälgimisseadmeid korduvalt,
  • peale jälgimisseadme kustutamist suunatakse kasutaja kaardivaatesse,
  • parandatud aegluse probleem.

Versiooni 2.3.13.11 installeerimise fail Androidile

Versioon 2.3.10.11

23.10.2020


 • Lisatud Huntloci äpi tarkvara versiooni uuendamise teavitus.
 • Lisatud jälgimisseadme tarkvara versiooni uuendamise teavitus.
Versioon 2.3.9.11

29.09.2020


 • Kaardivaates on lisatud sisse ja välja suumimise nupud.
 • Lisatud Eesti Maa-ameti aerofotokaart (ilma kinnistu piirideta) ning Läti topo- ja aerofotokaart.
 • Koera jälgimisseadme haldusesse on lisatud viimase asukoha aeg ja koordinaadid.
Versioon 2.3.8.11

28.07.2020


 • Muudatused on seotud jälgimisseadme tööga – parandatud jälgimisseadme aku tühjenemisest teavitamist ning jälgimisseadme asukoha nägemist kaardil.
 • Lisatud on ka puuduvaid tõlkeid (leedu, läti, vene).
Versioon 2.3.7

23.03.2020


 • Parandatud viga mitme jälgimisseadme kasutamisel.
Versioon 2.3.6

10.03.2020


 • Lisatud äpi käivitamisel automaatne litsentsi kehtivuse kontroll, litsentsi puudumisel vastav teavitus.
 • Ilmateate aknas lisatud viide 24h prognoosi nägemiseks.
 • Ilmateadet ei näidata, kui kasutajal ei ole litsentsi.
Versioon 2.3.5

23.02.2020


 • Koera jälgimisseadme halduses on viimase signaali kellaaeg värviline, sõltuvalt viimase signaali vanusest.
 • Koera jälgimisseadme vaatest on eemaldatud seadme välja lülitamise võimalus.
 • Taastatud võimalus kasutajat audentida ka SMS koodiga teisele numbrile.
 • Parandatud üldiseid vigu.
Versioon 2.3.4

25.10.2019


 • Parandatud üldiseid vigu.
Versioon 2.3.3

18.10.2019


 • Parandatud üldiseid vigu.
Versioon 2.3.2

09.10.2019


 • Jälgimisseadme lisamine lihtsustatud, saab kasutada QR-koodi.
 • Parandatud üldiseid vigu.
Versioon 2.3

26.07.2019


 • Lisatud ilmateade koos päikesetõusu ja loojangu ajaga.
 • Kasutaja saab määrata, millal jahis osaleja läheb “halliks”.
Versioon 2.2.1

12.07.2019


 • Koera jälgimisseadmel ja jahis osalejatel näitab infoaknas läbitud teekonna pikkust, kui on sisse lülitatud jäljelogi.
 • Koera jälgimisseadme halduses näidatakse GPS satelliitide arvu.
 • Jahi algused, liitumine, lahkumine ja lõpetamine fikseeritakse “Vestluse” keskkonnas.
 • Seadetes saab määratleda, kui pikka jäljelogi näidatakse.
 • Seadetes saab määrata, kui pikalt hoitakse alles vestluse ajalugu.
 • valideerimine Google vahendusel.
Versioon 2.2.0

25.03.2019


 • Parandatud vead: väiksem andmeside kulu jäljelogi vaatamisel, koera jälgimisseadmele interneti ostes kiire andmete värskendamine.
 • Valideerimisel toetatakse Android 9 versiooni.

Versiooni 2.2.0 installeerimise fail Androidile

Versioon 2.1.0

28.09.2018


 • Saab lisada uut HLT-4.0 jahikoera jälgimisseadet.
 • Äpp näitab jälgimisseadme kohta rohkem infot.

Versiooni 2.1.0 installeerimise fail Androidile

Versioon 1.61.21

16.06.2021


Peamised uuendused:

 • Lisatud virtuaalse aediku funktsioon, millega saab kontrollida koera määratud maa-alal olemist – aedikus olemiseks peab seade olema jälgimisrežiimis.
 • Võimalus kasutada jahimeeskonna alalist jahikoodi.
Versioon 1.59.21

12.01.2021


 • Litsentside kehtivuse infod on koondatud ühte vaatesse, mida saab valida otse menüüst
 • Parandatud vigu (jälguri puudumise teade, soome keeles äpi valideerimise viga)
Versioon 1.58.21

16.10.2020


 • Lisatud jälgimisseadme tarkvara uuendamise kontroll.
 • Taastatud koodikaardiga litsentsi aktiveerimine.
Versioon 1.57.21

02.10.2020


 • Lisatud Eesti Maa-ameti aerofotokaart (ilma kinnistu piirideta) ning Läti topo- ja aerofotokaart.
 • Koera jälgimisseadme haldusesse on lisatud viimase asukoha aeg ja koordinaadid.
Versioon 1.56.21

17.09.2020


 • Kõrvaldatud jäljelogide mittenäitamise viga.
Versioon 1.55.21

13.08.2020


 • Täiustatud jahimeeste reaalajas jälgimist,
 • Lisatud võimalus vaadata jahimehe ja koera poolt läbitud vahemaad (tuleb sisse lülitada osaleja liikumisajalugu ja vaadata informatsiooni akent).
 • Seadistustes saab määrata jälgimisajaloo pikkust (valikus 1, 2, 4, 8, 12 ja 24 tundi).
 • Suurendatud rolliikoonide loetelu (lisandus üle 20 ikooni).
 • Muutunud on koera jälgimisseadme haldamise vaade (saab sisse-välja lülitada koera liikumise ajaloo näitamist, nähtav seadme poolt fikseeritud GPS-ide arv).
Versioon 1.5.2

13.02.2020


 • Jälgimisseadme vaade on oluliselt uuendatud. Äpis näeb seadme tarkvara versiooni, interneti kehtivuse aega ja seada saab uuendada. Muudetud seadme sisse-välja lülitamis nupud, seadmelt tulnud viimase signaali aeg on värviline sõltuvalt signaali vanusest (roheline, must, punane). Interneti  kehtivuse kontroll. Kadunud on vajadus sisestada jälgimisseadme tüüpi.
 • Kaardil asuva objekti infoaknas näeb objekti nime;
 • Suure objektide arvu juures on tagatud äpi stabiilne töötamine;
 • Kasutaja andmete vaates on kasutaja e-post muudetud kohustuslikuks ja seda saab kasutaja edaspidi muuta
Versioon 1.5

28.10.2017


 • Parandatud kasutusmugavust.
 • Joonistatud maa-alade vaatamine.
Versioon 1.11.7

15.11.2023


 • Kui aku hakkab tühjaks saama, siis seadme aku tuli annab sellest märku – punane LED hakkab aeglaselt vilkuma.
 • Jälgimisseadmest tulev aku näit on muudetud stabiilsemaks.
 • Kui seade registreerib GSM võrku, annab helisignaaliga sellest märku.
 • Võõraste numbrite blokeering: võimalik seadistada telefoninumbrid (kuni 5 tk), kes võivad jälgimisseadmele helistada või saata SMS. Teistelt numbritelt tehtud kõnedele või SMSidele seade ei reageeri. Blokeeringu rakendamiseks tuleb seadmele saata vastav SMS käsk.
 • Muudetud jälgimisel kasutatavate satelliitide süsteem.
 • Kui seade on aktiivsuse jälgimisrežiimis, siis peale seadme laadimist jääb jälgimisseade endiselt aktiivsuse jälgimisrežiimi.
 • Lahendatud seadme laadimisel rakenduv iseeneselik väljalülitamine.
 • Muudetud laadija abil jälgimisseadme välja lülitamist – seadme välja lülitamiseks tuleb seade asetada korraks laadijale ja siis raputada.
 • Jälgimisseadme tööstabiilsuse suurendamine.
Versioon 1.10.49

23.02.2023


 • Suurendatud seadme andmeside stabiilsust
Versioon 1.9.70

16.05.2022


 1. Vähendatud jälgimisseadme poolt heli tekitamist, kui ta registreerib sagedasti võrku (laadija peal restartide tegemine)
 2. Lahendatud SMSide lugemise probleem, kui seadmele on saadetud suuremahuline SMS sõnum (nt riikide vaheline liikumine)
 3. Lahendatud rohelise LEDi põlema jäämine, kui seade võetakse laadijalt
 4. Parandatud GSMi voolutarbev
 5. Täpsustatud aku laetuse taseme näitamist (vähem hüpplik)
Versioon 1.9.58

17.01.2022


 1. Suurendatud jälgimisseadme töötamise stabiilsust. Vähendatud andmeside katkemisest tingitud jälguri iseeneselikke restarte ning sellest tulevat asukoha kaotamist.
 2. Lisatud uus jälgimisseadme töötamise režiim „Aktiivsuse jälgimine“, mis võimaldab mugavamalt jälgida koera. Jälgimisseadmes asuv kiirendusandur jälgib seadme rappumist (kas koer liigub või magab) ning sellest lähtuvalt lülitab seadme jälgimisele või ootele
  – Kui seade hakkab rappuma ja teeb seda 30 sekundi jooksul, siis seade lülitab sisse GPS ja hakkab jälgima (jälgimisseade otsib satelliidid ning saadab edasi koera asukoha).
  – Asukoha andmete uuendamise sagedus sõltub jälgimisseadme rappumise intensiivsusest. Kui koer liigub aeglaselt edastatakse andmeid 20 sekundi järel, koera aktiivsuse suurenemisel seade muudab intervalli kiiremaks. Jooksval koeral edastatakse andmeid 3 sekundi järel.
  – Kui seadme rappumist ei toimu 1 minuti jooksul (koer magab, seade on koeralt ära võetud), siis seade lülitub ootele ja uuendab akuinformatsiooni iga tunni järel.
  – Sõltuvalt koera aktiivsustest, GSM levi tingimustest ning satelliitide nähtavusest, töötab HLT-4.0 jälgimisseade selles režiimis ca 1 nädal.
  – Aktiivsuse jälgimisrežiimis olevale seadmele helistades võtab jälgur kõne automaatselt vastu ja saab kuulata koera.
  – Aktiivsuse jälgimisrežiimi aktiveerimiseks tuleb seadmele saata SMS sisuga „2“.
  – Aktiivsuse jälgimisrežiimi lõpetamiseks tuleb seadmele saata SMS sisuga „0“ ja seade läheb tavapärasele ooterežiimi. SMS „1“ lülitab seadme pidevasse jälgimisrežiimi. Seadme laadimine ei muuda jälgimisseadme töörežiimi.
 3. Aku taseme näit on muudetud stabiilsemaks (vähendatud näidu hüplikust).
 4. Seade annab peale mobiilivõrgu leidmist helisignaali ning annab piiksude arvuga märku, millise operaatori võrgus ta asub
  (1 piiks – Telia, 2 piiksu – Elisa, 3 piiksu – Tele2).
 5. Jälgimisseadme kõnega pidevasse jälgimisrežiimi lülitamisel võtab seade hetkeks kõne vastu ja lõpetab kohe selle (seade enam ei ütle, et „teenuse kasutamine ebaõnnestus, proovige hiljem uuesti“).
 6. Koera kuulamisel on lisatud ajakontroll, kõne ei saa olla pikem kui 60 sekundit.
 7. Seade teeb helisignaali, kui lülitub välja.
Versioon 1.8.12

09.10.2020


 • satelliitide leidmise süsteemi muutus.
Versioon 1.8.11

31.03.2020


 • Võimalus panna seadet 1 kord tunnis saatma asukohta ooterežiimis, kui seade on liikunud.
 • Satelliitide leidmise süsteemi muutus.
Versioon 1.7.0

29.12.2018


 • Satelliitide leidmise süsteemi muutus.
Versioon 1.6.7

02.11.2018


 • Koera jälgimisseadme töökindluse suurendaminea kehvema GSM leviga piirkonnas.
 • Seadme käivitamisel näitab, kas seade veel käivitub (kiire sinise tule vilkumine) või on ooterežiimis (aeglane sinise tule vilkumine).