Versioonide ajalugu

Versioon 2.3.13.11

26.03.2021


 • Lisatud kaardivaatesse aluskaardi keskpunkti tähistav asukoha marker.
 • Kaardivaatesse lisatud nupp “Kaardi info” (nupp “i” ikooniga). Nupul vajutades avaneb hüpikaken, kus kasutaja saab infot ja teha valikuid aluskaardi keskpunktis oleva asukoha kohta (sama võimalust pakub ka pikk vajutus kaardil soovitud asukohas). Nii saab kasutaja:
  • teada selle asukoha koordinaadi,
  • vaadata selle asukoha ilmateadet,
  • määrata asukohta enda liikumise sihtkohaks,
  • salvestada asukohta oma objektina,
  • aktiivses jahis olles jagada seda asukohta meeskonna liikmetele.
 • Jahi alustamisel kuvatakse kasutajale infoaken, kus näidatakse talle suurelt jahikoodi ning antakse soovitus jagada seda meeskonna liikmetele.
 • Jahiga liitumisel on lisatud täiendav info, et sisestatava jahikoodi saab meeskonna juhi käes.
 • Äpi kasutusele võtmisel peab kasutaja nõustuma meie Teenustingimuste ja Privaatsuspoliitikaga.
 • Seadete menüüsse on lisatud link Teenustingimused ja Privaatsuspoliitika.
 • Parandatud vead:
  • sihtkohtade nimekirjas ei näidata jälgimisseadmeid korduvalt,
  • peale jälgimisseadme kustutamist suunatakse kasutaja kaardivaatesse,
  • parandatud aegluse probleem.
Versioon 2.3.10.11

23.10.2020


 • Lisatud Huntloci äpi tarkvara versiooni uuendamise teavitus.
 • Lisatud jälgimisseadme tarkvara versiooni uuendamise teavitus.
Versioon 2.3.9.11

29.09.2020


 • Kaardivaates on lisatud sisse ja välja suumimise nupud.
 • Lisatud Eesti Maa-ameti aerofotokaart (ilma kinnistu piirideta) ning Läti topo- ja aerofotokaart.
 • Koera jälgimisseadme haldusesse on lisatud viimase asukoha aeg ja koordinaadid.
Versioon 2.3.8.11

28.07.2020


 • Muudatused on seotud jälgimisseadme tööga – parandatud jälgimisseadme aku tühjenemisest teavitamist ning jälgimisseadme asukoha nägemist kaardil.
 • Lisatud on ka puuduvaid tõlkeid (leedu, läti, vene).
Versioon 2.3.7

23.03.2020


 • Parandatud viga mitme jälgimisseadme kasutamisel.
Versioon 2.3.6

10.03.2020


 • Lisatud äpi käivitamisel automaatne litsentsi kehtivuse kontroll, litsentsi puudumisel vastav teavitus.
 • Ilmateate aknas lisatud viide 24h prognoosi nägemiseks.
 • Ilmateadet ei näidata, kui kasutajal ei ole litsentsi.
Versioon 2.3.5

23.02.2020


 • Koera jälgimisseadme halduses on viimase signaali kellaaeg värviline, sõltuvalt viimase signaali vanusest.
 • Koera jälgimisseadme vaatest on eemaldatud seadme välja lülitamise võimalus.
 • Taastatud võimalus kasutajat audentida ka SMS koodiga teisele numbrile.
 • Parandatud üldiseid vigu.
Versioon 2.3.4

25.10.2019


 • Parandatud üldiseid vigu.
Versioon 2.3.3

18.10.2019


 • Parandatud üldiseid vigu.
Versioon 2.3.2

09.10.2019


 • Jälgimisseadme lisamine lihtsustatud, saab kasutada QR-koodi.
 • Parandatud üldiseid vigu.
Versioon 2.3

26.07.2019


 • Lisatud ilmateade koos päikesetõusu ja loojangu ajaga.
 • Kasutaja saab määrata, millal jahis osaleja läheb “halliks”.
Versioon 2.2.1

12.07.2019


 • Koera jälgimisseadmel ja jahis osalejatel näitab infoaknas läbitud teekonna pikkust, kui on sisse lülitatud jäljelogi.
 • Koera jälgimisseadme halduses näidatakse GPS satelliitide arvu.
 • Jahi algused, liitumine, lahkumine ja lõpetamine fikseeritakse “Vestluse” keskkonnas.
 • Seadetes saab määratleda, kui pikka jäljelogi näidatakse.
 • Seadetes saab määrata, kui pikalt hoitakse alles vestluse ajalugu.
 • valideerimine Google vahendusel.
Versioon 2.2

25.03.2019


 • Parandatud vead: väiksem andmeside kulu jäljelogi vaatamisel, koera jälgimisseadmele interneti ostes kiire andmete värskendamine.
 • Valideerimisel toetatakse Android 9 versiooni.
Versioon 2.1.0

28.09.2018


 • Saab lisada uut HLT-4.0 jahikoera jälgimisseadet.
 • Äpp näitab jälgimisseadme kohta rohkem infot.
Versioon 1.59.21

12.01.2021


 • Litsentside kehtivuse infod on koondatud ühte vaatesse, mida saab valida otse menüüst
 • Parandatud vigu (jälguri puudumise teade, soome keeles äpi valideerimise viga)
Versioon 1.58.21

16.10.2020


 • Lisatud jälgimisseadme tarkvara uuendamise kontroll.
 • Taastatud koodikaardiga litsentsi aktiveerimine.
Versioon 1.57.21

02.10.2020


 • Lisatud Eesti Maa-ameti aerofotokaart (ilma kinnistu piirideta) ning Läti topo- ja aerofotokaart.
 • Koera jälgimisseadme haldusesse on lisatud viimase asukoha aeg ja koordinaadid.
Versioon 1.56.21

17.09.2020


 • Kõrvaldatud jäljelogide mittenäitamise viga.
Versioon 1.55.21

13.08.2020


 • Täiustatud jahimeeste reaalajas jälgimist,
 • Lisatud võimalus vaadata jahimehe ja koera poolt läbitud vahemaad (tuleb sisse lülitada osaleja liikumisajalugu ja vaadata informatsiooni akent).
 • Seadistustes saab määrata jälgimisajaloo pikkust (valikus 1, 2, 4, 8, 12 ja 24 tundi).
 • Suurendatud rolliikoonide loetelu (lisandus üle 20 ikooni).
 • Muutunud on koera jälgimisseadme haldamise vaade (saab sisse-välja lülitada koera liikumise ajaloo näitamist, nähtav seadme poolt fikseeritud GPS-ide arv).
Versioon 1.5.2

13.02.2020


 • Jälgimisseadme vaade on oluliselt uuendatud. Äpis näeb seadme tarkvara versiooni, interneti kehtivuse aega ja seada saab uuendada. Muudetud seadme sisse-välja lülitamis nupud, seadmelt tulnud viimase signaali aeg on värviline sõltuvalt signaali vanusest (roheline, must, punane). Interneti  kehtivuse kontroll. Kadunud on vajadus sisestada jälgimisseadme tüüpi.
 • Kaardil asuva objekti infoaknas näeb objekti nime;
 • Suure objektide arvu juures on tagatud äpi stabiilne töötamine;
 • Kasutaja andmete vaates on kasutaja e-post muudetud kohustuslikuks ja seda saab kasutaja edaspidi muuta
Versioon 1.5

28.10.2017


 • Parandatud kasutusmugavust.
 • Joonistatud maa-alade vaatamine.
Versioon 1.8.12

09.10.2020


 • satelliitide leidmise süsteemi muutus.
Versioon 1.8.11

31.03.2020


 • Võimalus panna seadet 1 kord tunnis saatma asukohta ooterežiimis, kui seade on liikunud.
 • Satelliitide leidmise süsteemi muutus.
Versioon 1.7.0

29.12.2018


 • Satelliitide leidmise süsteemi muutus.
Versioon 1.6.7

02.11.2018


 • Koera jälgimisseadme töökindluse suurendaminea kehvema GSM leviga piirkonnas.
 • Seadme käivitamisel näitab, kas seade veel käivitub (kiire sinise tule vilkumine) või on ooterežiimis (aeglane sinise tule vilkumine).