Version history

Version 2.3.15.11

20.05.2021


Main updates:
 • Added a geofence feature to control the dog’s presence in a designated area – the tracker must be in tracking mode.
 • Advanced app warning system (notification if the the dog leaving and entering in the geofence, low battery message)
Other updates:
 • it’s possible to defined own location sending interval as 1 sec and 2 sec (on settings menu)
 • when creating an payment link for paying license, the name of the app for which the payment is made, is also displayed
 • on the map view, the color of the center marker is changed from gray to red
Fixed bugs:
 • an error occurred while adding the tracking device by using the QR code
Version 2.3.13.11

29.03.2021


 • A location marker indicating the center of the base map has been added to the map view.
 • “Map info” button added to the map view (button with “i” icon). Pressing the button opens a pop-up window where the user can receive information and make selections about the location in the center of the base map (the same option is offered by a long press on the screen map at the desired location). This allows the user to:
  • know the coordinate of that location,
  • view weather forecast for this location
  • determine the location as the destination of your movement,
  • save the location of your object,
  • while on an active hunt, share this location with team members.
 • When the hunt starts, the user is shown an information window showing the hunting code in a large way and a recommendation to share it with the team members.
 • When joining the hunt, additional information has been added so that the entered hunting code can be obtained from the team leader.
 • By using the app, the user must agree to our Terms of Service and Privacy Policy.
 • A link to Terms of Service and Privacy Policy has been added to the Settings menu.
 • Fixed bugs:
  • tracking devices are not repeatedly shown in the list of destinations,
  • after deleting the tracking device, the user is directed to the map view,
  • fixed slowness problem.
Version 2.3.10.11

23.10.2020


 • Added Huntloc app software version update notification;
 • Added tracker firmware version update notification.
Version 2.3.9.11

29.09.2020


 • Kaardivaates on lisatud sisse ja välja suumimise nupud.
 • Lisatud Eesti Maa-ameti aerofotokaart (ilma kinnistu piirideta) ning Läti topo- ja aerofotokaart.
 • Koera jälgimisseadme haldusesse on lisatud viimase asukoha aeg ja koordinaadid.
Version 2.3.8.11

28.07.2020


 • Muudatused on seotud jälgimisseadme tööga – parandatud jälgimisseadme aku tühjenemisest teavitamist ning jälgimisseadme asukoha nägemist kaardil.
 • Lisatud on ka puuduvaid tõlkeid (leedu, läti, vene).
Version 2.3.7

23.03.2020


 • Parandatud viga mitme jälgimisseadme kasutamisel.
Version 2.3.6

10.03.2020


 • Lisatud äpi käivitamisel automaatne litsentsi kehtivuse kontroll, litsentsi puudumisel vastav teavitus.
 • Ilmateate aknas lisatud viide 24h prognoosi nägemiseks.
 • Ilmateadet ei näidata, kui kasutajal ei ole litsentsi.
Version 2.3.5

23.02.2020


 • Koera jälgimisseadme halduses on viimase signaali kellaaeg värviline, sõltuvalt viimase signaali vanusest.
 • Koera jälgimisseadme vaatest on eemaldatud seadme välja lülitamise võimalus.
 • Taastatud võimalus kasutajat audentida ka SMS koodiga teisele numbrile.
 • Parandatud üldiseid vigu.
Version 2.3.4

25.10.2019


 • Parandatud üldiseid vigu.
Version 2.3.3

18.10.2019


 • Parandatud üldiseid vigu.
Version 2.3.2

09.10.2019


 • Jälgimisseadme lisamine lihtsustatud, saab kasutada QR-koodi.
 • Parandatud üldiseid vigu.
Version 2.3

26.07.2019


 • Lisatud ilmateade koos päikesetõusu ja loojangu ajaga.
 • Kasutaja saab määrata, millal jahis osaleja läheb “halliks”.
Version 2.2.1

12.07.2019


 • Koera jälgimisseadmel ja jahis osalejatel näitab infoaknas läbitud teekonna pikkust, kui on sisse lülitatud jäljelogi.
 • Koera jälgimisseadme halduses näidatakse GPS satelliitide arvu.
 • Jahi algused, liitumine, lahkumine ja lõpetamine fikseeritakse “Vestluse” keskkonnas.
 • Seadetes saab määratleda, kui pikka jäljelogi näidatakse.
 • Seadetes saab määrata, kui pikalt hoitakse alles vestluse ajalugu.
 • valideerimine Google vahendusel.
Version 2.2

25.03.2019


 • Parandatud vead: väiksem andmeside kulu jäljelogi vaatamisel, koera jälgimisseadmele interneti ostes kiire andmete värskendamine.
 • Valideerimisel toetatakse Android 9 versiooni.
Version 2.1.0

28.09.2018


 • Saab lisada uut HLT-4.0 jahikoera jälgimisseadet.
 • Äpp näitab jälgimisseadme kohta rohkem infot.
Version 1.61.21

16.06.2021


Key updates:

 • Added a geofence feature to check if the dog is in a defined area – the device must be in tracking mode.
 • Possible to use the static hunting code of the hunting team.
Version 1.59.21

12.01.2021


 • License information is available in the menu
 • Bugs fixed (validation of the app in Finnish, data request of the tracker to the server)
Version 1.58.21

16.10.2020


 • Added tracker firmware version update notification.
 • License activation using a code card has restored
Version 1.57.21

02.10.2020


 • Orthophoto map of the Estonian Land Board (without real estate boundaries) and topographic and orthophoto map of Latvia are attached.
 • The time and coordinates of the last location have been added to the management of the dog tracking device.
Version 1.56.21

17.09.2020


 • Kõrvaldatud jäljelogide mittenäitamise viga.
Version 1.55.21

13.08.2020


 • Täiustatud jahimeeste reaalajas jälgimist,
 • Lisatud võimalus vaadata jahimehe ja koera poolt läbitud vahemaad (tuleb sisse lülitada osaleja liikumisajalugu ja vaadata informatsiooni akent).
 • Seadistustes saab määrata jälgimisajaloo pikkust (valikus 1, 2, 4, 8, 12 ja 24 tundi).
 • Suurendatud rolliikoonide loetelu (lisandus üle 20 ikooni).
 • Muutunud on koera jälgimisseadme haldamise vaade (saab sisse-välja lülitada koera liikumise ajaloo näitamist, nähtav seadme poolt fikseeritud GPS-ide arv).
Version 1.5.2

13.02.2020


 • Jälgimisseadme vaade on oluliselt uuendatud. Äpis näeb seadme tarkvara versiooni, interneti kehtivuse aega ja seada saab uuendada. Muudetud seadme sisse-välja lülitamis nupud, seadmelt tulnud viimase signaali aeg on värviline sõltuvalt signaali vanusest (roheline, must, punane). Interneti  kehtivuse kontroll. Kadunud on vajadus sisestada jälgimisseadme tüüpi.
 • Kaardil asuva objekti infoaknas näeb objekti nime;
 • Suure objektide arvu juures on tagatud äpi stabiilne töötamine;
 • Kasutaja andmete vaates on kasutaja e-post muudetud kohustuslikuks ja seda saab kasutaja edaspidi muuta
Version 1.5

28.10.2017


 • Parandatud kasutusmugavust.
 • Joonistatud maa-alade vaatamine.
Version 1.8.12

09.10.2020


 • a change in the satellite fixing system.
Version 1.8.11

31.03.2020


 • Võimalus panna seadet 1 kord tunnis saatma asukohta ooterežiimis, kui seade on liikunud.
 • Satelliitide leidmise süsteemi muutus.
Version 1.7.0

29.12.2018


 • Satelliitide leidmise süsteemi muutus.
Version 1.6.7

02.11.2018


 • Koera jälgimisseadme töökindluse suurendaminea kehvema GSM leviga piirkonnas.
 • Seadme käivitamisel näitab, kas seade veel käivitub (kiire sinise tule vilkumine) või on ooterežiimis (aeglane sinise tule vilkumine).