Jälgimisseadme kasutus 1 kuu

30,00  sis. KM

1 kuu pikkune rent on hea võimalus proovida, kas Huntloc on sobiv sinu koera jälgimiseks! Komplektis on kõik vajalik et saaksid seadet kasutada – jälgimisseade, juhtmevaba laadimisalus, kaelarihm ja 30 päeva Huntloci litsents.

- +

Suur jälgimisseade ja L suuruses kaelarihm sobib nt laikadele, hagijatele ja põdrakoertele. Väike jälgimisseade ja S suuruses kaelarihm sobib nt taksile, terjerile.

Kohale toimetatakse üldjuhul ühe tööpäeva jooksul peale tasumist (NB! jahihooajal võib olla suurest nõudlusest tulenev seadmete rentimisel järjekord).

RENDITINGIMUSED

 • Käesolevad jälgimisseadme (edaspidi Seadme) rendi tingimused reguleerivad Huntloci jälgimisseadme rendile andmise, Seadme kasutamise ja tagastamisenõudeid.
 • Seadme rendile andjaks on Traxby OÜ (edaspidi Huntloc).
 • Seadme rendile võtmisega loetakse, et Rentnik on nõustunud käesolevate tingimustega.
 • Rendisuhe algab rendile antava Seadme üleandmisest kasutajale. Posti teel edastamisel loetakse üleandmiseks postitamisele järgnevat kuupäeva.
 • Seadmete väljastamine ja tagastamine on võimalik üksnes Traxby OÜ kontoris või siis kulleri, pakiautomaadi teel.
 • Lühim rendile andmise aeg on 1 kuu ning rendiaja sisse arvestatakse kõik nädalapäevad.
 • Rent makstakse Rentniku poolt enne seadme välja saatmist väljastatud arve alusel.
 • Rendi suurus vastab hinnakirjale, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Rendi hinnale lisandub seadme kättetoimetamise tasu.
 • Rentniku poolt mistahes makse tasumisega viivitamisel on Rentnik kohustatud maksma Rendileandjale viivist 0,5% tähtaegselt tasumata summalt iga viivitatud päeva eest, samuti
  hüvitama kogu kahju.
 • Rentnik peab koheselt peale Seadme saabumist tema kasutusse kontrollima seadmete hulka, kvaliteeti ja korrasolekut ning viivitamata informeerima Huntloci puudustest.
 • Seade peab tagastamisel olema samas tehnilises seisundis, milles Rentnik Seadme sai, arvesse võttes normaalset kulumist.
 • Rentnik on kohustatud renditud Seadme Huntlocile tagastama vahetult tähtaja möödumisel puhastatult.
 • Juhul kui Rentnik ei täida tagastamiskohust, peab ta hüvitama Huntlocile viivise, milleks on 2€ Seadme kohta iga viivitatud päeva eest.
 • Rentnik on kohustatud:
  • kasutama Seadet heaperemehelikult ning üksnes vastavuses Seadme kasutusotstarbega;
  • järgima Seadme kasutamisel kõiki Huntloci poolt temale teatavaks tehtud juhiseid;
  • mitte muutma, modifitseerima ega parandama omal algatusel Seadet;
  • teatama Huntlocile koheselt Seadme mistahes kahjustumisest, funktsioonide osalisest või täielikust kahjustumisest, lekkest või hävimisest, samuti Seadme
   kaotsiminekust;
  • mitte andma ilma Seadet kolmandate isikute valdusesse ega kasutusse;
  • tasuma õigeaegselt Seadme kasutamise eest kokkulepitud renditasu ning Huntloci poolt osutatavate või vahendatavate täiendavate teenuste ees;
  • tagastama Rendiperioodi lõppedes Seadme Huntlocile eelpool fikseeritud tingimustel ja korras.
 • Huntloc on kohustatud andma Seadme Rentnikule üle ning tagama Seadme vastavuse ja töö ning tagama ühele kasutajale platvormi täieliku kasutusõiguse rendiperioodiks.
 • Seadmete kaotsimineku ja hävimise korral loetakse Huntloci kahjuks sama Seadme uue Seadme hind, kahjustuste korral aga Seadme korda tegemiseks vajalike tööde hind.
 • Huntlocil on õigus rendiperioodi kestel rentimine ühepoolselt lõpetada kui selgub, et Rentnik on esitanud väärinformatsiooni või eirab rendi tingimusi.
 • Huntloc ei vastuta kulutuste eest, mis võivad rentnikul tekkida seoses seadme kasutamise, purunemise ja/või tehnilise rikke tõttu

Seadme tagastamine Traxby OÜ või Huntloci nimele
Kontaktnumber: +372 5865 0290
Email: info@huntloc.com

Pakiautomaadid:
Omniva: Tartu Veeriku Selver
SmartPost: Tartu Veeriku Selver
DPD: Tartu Veeriku Selver

Veel Huntloci tooteid

Koera jälgimisseade HLT-4.5

Koera jälgimisseade HLT-4.5


Jälgimisseade väikesele jahikoerale (nt taks, terjer). Seade kasutab mobiililevi ja sellel ei ole kauguse piirangut. Koera jälgimiseks on vaja vaid nutitelefoni.

Kasuta järelmaksu – maksa kohe 59€ ja seejärel 5 kuud 44€.

Original price was: 349,00 €.Current price is: 279,00 €. sis. KM

Vaata toodet