Suņa izsekotāja noma – 1 mēnesis

30,00  Kopā (ar PVN)

- +

Suņa izsekotāja noma sniegs jums ieskatu par to, kā darbojas Huntloc suņu izsekošanas ierīce, kā arī, kādas funkcijas ir pieejamas Huntloc pilnajā aplikācijas versijā.

Suņu izsekošanas ierīce Huntloc darbojas ar GSM+GPS risinājumu. Tās darbības attālums ir neierobežots. Izsekotāja pārvaldība notiek Huntloc lietotnē, kuru var lejupielādēt GooglePlay vai AppStore.

Komplektā ietilpst izsekošanas ierīce, bezvadu lādētājs, suņa kaklasiksna un 30 dienu Huntloc aplikācijas licence.

Nomā ir pieejamas izsekošanas ierīces – HLT-4.0 (lieliem suņiem), HLT-4.5 (maziem suņiem).

Izsekotājs tiek izsūtīts vienas dienas laikā pēc apmaksas saņemšanas.


NOMAS NOSACĪJUMI

Šī suņa izsekotāja (turpmāk ierīce) nomas noteikumi un nosacījumi regulē prasības Huntloc ierīces nomai, lietošanai un atgriešanai. Ierīces iznomātājs ir Traxby OÜ (turpmāk Traxby). Iznomājot ierīci, tiek uzskatīts, ka nomnieks ir piekritis turpmāk minētajiem noteikumiem.

 1. Nomas attiecības stājas spēkā ar ierīces nodošanu lietotājam. Sūtīšanas gadījumā, datums pēc izsūtīšanas tiek uzskatīts par piegādātu.
 2. Ierīces var izsniegt un atdot tikai Traxby birojā, vai ar pakomāta un kurjera starpniecību.
 3. Īsākais nomas periods ir 1 mēnesis, un visas nedēļas dienas tiek iekļautas nomas periodā.
 4. Nomas īre tiek apmaksāta, balstoties uz rēķinu, kas tiek sastādīts nomniekam, pirms ierīces izsūtīšanas.
 5. Nomas summa atbilst cenrādim, ja nav panākta cita vienošanās. Rēķinā, nomas cenai, tiek pievienota ierīces piegādes maksa.
 6. Traxby ir pienākums nodot ierīci nomniekam un nodrošināt tās atbilstību un darbību.
 7. Pēc iekārtas saņemšanas, uzreiz, nomniekam ir jāveic aprīkojuma pārbaude un stāvoklis, un nekavējoties jāinformē Traxby par visiem defektiem, ja tādi radušies sūtīšanas laikā.
 8. Nomniekam ir pienākums:
 • lietot ierīci apdomīgi un tikai atbilstoši ierīces lietošanas mērķim;
 • lietojot ierīci, ievērot visus Traxby norādījumus;
 • pēc savas iniciatīvas nemodificēt, nepārveidot un neremontēt ierīci;
 • nekavējoties paziņot Traxby par jebkādiem ierīces bojājumiem, daļēju vai pilnīgu funkciju bojājumu, noplūdi vai iznīcināšanu, kā arī tās nozaudēšanu;
 • ierīci nedrīkst nodot trešo personu pārraudzībā vai lietošanā;
 • laikā samaksāt norunāto nomas maksu par ierīces lietošanu un Traxby vai starpnieku sniegtajiem pakalpojumiem;
 • nomas perioda beigās nodot ierīci Traxby saskaņā ar iepriekš izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem.
 1. Pēc atgriešanas, ierīcei ir jābūt tādā pašā tehniskā stāvoklī, kādā nomnieks to saņēma, neņemot vērā normālu nodilumu.
 2. Traxby nav atbildīgs par jebkādām izmaksām, kas nomniekam varētu rasties saistībā ar ierīces lietošanu, bojājumiem un/vai tehniskām problēmām.
 3. Iekārtas nozaudēšanas vai iznīcināšanas gadījumā tiek uzskatīts, ka tā paša aprīkojuma vērtība ir jaunas ierīces cena, lai segtu Traxby zaudējums, un bojājuma gadījumā – aprīkojuma remontam nepieciešamo darbu.
 4. Traxby ir tiesības nomas laikā vienpusēji izbeigt nomas līgumu, ja izrādās, ka nomnieks ir sniedzis nepareizu informāciju vai pārkāpj nomas noteikumus.
 5. Nomniekam ir pienākums nekavējoties pēc noteiktā termiņa nodot tīru, sakoptu nomāto inventāru Traxby.
 6. Ja Nomnieks nepilda atgriešanas pienākumu, tam jāatmaksā Traxby nokavējuma procenti 2 EUR apmērā par katru nokavēto dienu, kā arī jākompensē zaudējumus, ja tādi radušies.
 7. Ja nomnieks nav atgriezis ierīci un izvairās no komunikācijas ar Traxby komandu, tad nomas periods tiks uzskatīts par pārtrauktu un tiks nosūtīts rēķins ar pilno ierīces cenu, kura atmaksa jāveic 7 dienu laikā, tai skaitā kavētie maksājumi.

Saistītie Produkti