Jälgimisseadme sisselülitamine (Ooterežiim)

22.10.2021

  1. Seadme sisselülitamiseks asetage jälgimisseade vooluvõrku ühendatud laadimisalusele.
  2. Oodake, et seadme GSM signaaltuli (sinine LED  hakkaks vilkuma.
  3. Alguses sinine signaaltuli vilgub kiiresti, mis tähendab GSM võrgu otsimist. Peale GSM võrgu leidmist muutub sinise signaaltule vilkumine aeglaseks.