Pakalpojuma noteikumi un Privātuma politika

IEVADS

Traxby OÜ (reģistrācijas kods 12491003, atrašanās vieta Tamme 6, Otepē pilsēta, 67405 Valgas apriņķis, Igaunija) (turpmāk tekstā „Traxby“, „mēs“, „mums“ un „mūsu“) ir Igaunijā strādājošs uzņēmums, kas darbojas Huntloc, LiveTeam un Doglo lietojumprogrammās (turpmāk tekstā „Aplikācija“ vai „Aplikācijas“) un interneta vietnes traxby.com, huntloc.com, liveteam.online un doglo.eu ar apakšdomēniem (turpmāk tekstā „Vietne” vai „Vietnes”), iekļaujot programmatūru, aparatūru, datu bāzes, saskarnes, saistītos nesējus un citus tajos iekļautos vai ar tiem integrētos komponentus vai materiālus (turpmāk kopā „Platforma” vai „pakalpojums”).

Platforma ir elektronisks rīks mobiliem cilvēkiem (ieskaitot medniekus) un mājdzīvnieku īpašniekiem. Platforma ļauj tās lietotājiem izveidot un pievienoties interaktīvām grupām (ieskaitot medību grupas). Lietotāji, kuri ir pievienojušies grupai, var pārraudzīt viens otra atrašanās vietas, apmainīties ar ziņojumiem, uzsākt zvanus viens otram un atzīmēt svarīgas vietas un objektus, izmantojot aplikāciju. Izsekošanas ierīces lietotāji var atrast un pārvaldīt savas ierīces atrašanās vietu.

Huntloc ir izstrādāta platforma, lai palīdzētu medniekiem medību laikā.

LiveTeam ir izstrādāta platforma cilvēkiem, kas vēlas pārvietoties pa reljefu.

Doglo ir izstrādāta platforma ir mājdzīvnieka aktivitātes uzraudzībai un ar to saistīto datu glabāšanai.

Visi pakalpojumi, kas pieejami, izmantojot platformas, turpmāk tiek saukti par „Pakalpojumiem”.

Šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi un privātuma politika (turpmāk tekstā „Noteikumi un Privātuma politika”) attiecas uz visām personām, kuras izmanto platformu un pakalpojumus, ko nodrošina platforma, lietojumprogramma un interneta vietne (turpmāk tekstā „Lietotājs”, „Jūs”). Pirms lietotnes un pakalpojumu lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet un iepazīstieties ar noteikumiem un privātuma politiku. Piekrītot lietošanas noteikumiem un privātuma politikai un izmantojot pakalpojumus, jūs apstipriniet, ka esat, rūpīgi izlasījis un izpratis, noteikumus un privātuma politiku, un jūs piekrītat ievērot noteikumus un privātuma politiku, un šeit norādītos noteikumus.

Ja jūs nepiekrītat noteikumiem un privātuma politikai, lūdzu, neizmantojiet nevienu Traxby lietotni un sniegtos pakalpojumu servisus. 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Lietotne izmanto interneta un GPS signāla savienojumus un, līdz ar to, var tikt piemērota papildus samaksa mobilā operatora sniegtajiem pakalpojumiem. Lietotājs ir atbildīgs par šādām papildus izmaksām. Platforma ļauj lietotājiem izveidot un pieslēgties interaktīvām grupām (turpmāk tekstā „Grupa”). Pievienojoties grupai, lietotāji var rīkot kolektīvus pasākumus vai medības (turpmāk tekstā „Notikums”), savstarpēji sazinoties, uzraugot cits cita atrašanās vietu, redzēt dalībnieku sarakstu un to lomas attiecīgajā notikumā, atzīmēt un koplietot objektus un vietas ar citiem, izmantojot lietojumprogrammu pasākuma gaitā.

1.2. Ievērojot noteikumus un privātuma politiku, lietotājam tiek piešķirta ierobežota licence, lai lejupielādētu lietojumprogrammu un lietotu tās sniegtos pakalpojumus.

1.3. Jums nav atļauts iznomāt, izīrēt vai atkārtoti izmantot aplikāciju. Jūs saprotat, ka pakalpojumu izmantošana nepiešķir jums īpašumtiesības uz platformu vai pakalpojumiem.

1.4. Jums nav atļauts pārveidot, tulkot, demontēt, dekompilēt vai pārveidot daļu vai visu platformu.

1.5. Jūs nedrīkstat kopēt, izplatīt vai pārpublicēt nevienu platformas vai pakalpojumu saturu vai jebkādu informāciju, kas iegūta vai atsavināta no tām, izņemot gadījumus, kad ir atļauja ar saskaņā piemērojamiem tiesību aktiem.

1.6. Saistībā ar platformas un pakalpojumu izmantošanu ir aizliegts:

1.6.1. izmantot platformu, pakalpojumus vai to saturu nelikumīgiem mērķiem;

1.6.2. aicināt citus veikt vai piedalīties nelikumīgās darbībās;

1.6.3. pārkāpt jebkādus starptautiskos vai vietējos regulējumus, noteikumus vai likumus;

1.6.4. uzmācīga, ļaunprātīga izmantošana, apvainot, kaitēt, apmelot, noniecināt, iebiedēt vai diskriminēt balstoties uz dzimumu, seksuālo orientāciju, reliģiju, etnisko piederību, rasi, vecumu, nacionālo izcelsmi vai invaliditāti;

1.6.5. iesniegt nepatiesu vai maldinošu informāciju;

1.6.6. augšupielādēt vai pārsūtīt vīrusus vai jebkāda cita veida ļaunprātīgus kodus, kas tiks izmantots jebkādā veidā, kā rezultātā tiks ietekmēta aplikācijas funkcionalitāte vai pakalpojumu darbība;

1.6.7. surogātpasts, pikšķerēšana, iegansti, meklētājprogrammu zirnekļi, rāpuļi, tīmekļa skrāpēšana;

1.6.8. izmantot pakalpojumus jebkādiem nelegāliem vai amorāliem mērķiem;

1.6.9. iejaukties vai apiet pakalpojumu vai jebkuru saistīto vietņu, vai interneta drošības funkcijas;

1.6.10. izmantot pakalpojumus, ja nevariet noslēgt juridiski saistošus līgumus (piemēram, ja esat jaunāks par 18 gadiem), vai īslaicīgi vai uz nenoteiktu laiku tiek apturēta piekļuve mūsu vietnēm, pakalpojumiem, aplikācijām vai rīkiem;

1.6.11. nodot savu kontu citai personai;

1.6.12. apiet visus tehniskos nosacījumus, kurus mēs izmantojam, lai sniegtu pakalpojumus;

1.6.13. Traxby patur tiesības veikt atjauninājumus, mainīt vai aizstāt jebkuru noteikumu vai privātuma politiku. Lūdzu, periodiski pārbaudiet vai tajās nav veiktas izmaiņas. Jūsu turpmākā pakalpojuma izmantošana pēc izmaiņu publicēšanas nozīmē šo izmaiņu pieņemšana.

2. GARANTIJU ATRUNA, ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS, BRĪDINĀJUMI

2.1. Traxby negarantē, nenodrošina, ka pakalpojumu izmantošana vienmēr būs netraucēta, patstāvīga, stabila vai bez kļūdām.

2.2. Cik tālu atļauj likums, Traxby nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, pretenzijām, tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, ieskaitot, bez ierobežojumiem zaudēto peļņu, zaudētos ieņēmumus, datu zudumu, aizstāšanas izmaksas vai līdzīgus zaudējumus, kas radušies jūsu lietošanas rezultātā vai jebkurai citai pretenzijai, kas saistīta ar jebkuru veidu, kādā izmantojiet pakalpojumus.

2.3. Traxby nav atbildīgs par pakalpojumu sniegšanas noteikumos noteikto saistību neizpildi, ja darbības neizdošanās ir kāda apstākļa rezultāts, ko Traxby nevar ietekmēt (t.i. nepārvaramas varas apstākļiem, kas ietver ugunsgrēku, plūdus, zemestrīci, vētru, viesuļvētru vai citas dabas katastrofas, karš, iebrukums, ārvalstu ienaidnieku darbība, pilsoņu karš, sacelšanās, revolūcija, dumpis, militāra vai sagrābta vara vai konfiskācija, teroristiskas darbības, valdības sankcijas, bloķēšana, embargo, darba strīdi, streiki, elektrības vai tālruņa pakalpojumu pārtraukšana vai traucējumi) vai jebkāda savienojuma neizdošanās vai kādas citas kļūdas dēļ, ko izraisījusi lietotāja mobilā ierīce.

2.4. Lietotājs apzinās, ka varētu būt vairāki faktori, kas ietekmē pakalpojumos sniegtās informācijas precizitāti un pareizību vai ir cēlonis laika nobīdei, tostarp citu lietotāju darbības, par kurām Traxby nevar uzņemties nekādu atbildību. Tāpēc jūs piekrītat un saprotat, ka informācija, kas tiek jums sniegta, izmantojot platformu, var nebūt vienmēr precīza un pareiza. Jūs saprotat, ka platforma izmanto interneta savienojumu un GPS, kā arī lietotāja ievadīto informāciju un dēļ tā, atkarībā no laikapstākļiem, vides un citiem apstākļiem, kā arī atkarībā no iespējamām katra lietotāja ierīces savienojuma problēmām un lietotāju darbībām, pakalpojumos sniegtā informācija (piemēram, ziņojumi no citiem lietotājiem medību laikā, dalībnieku atrašanās vietas medību laikā kas sniegta izmantojot aplikāciju u.c.) var būt novēlota, neaktīva, novecojusi, neprecīza, nepareiza vai nepatiesa.

2.5. Ja jūs izmantojat platformu medībām, jums vienmēr ir jāgarantē jūsu un trešās personas drošība, tostarp citu personu, kas piedalās medībās, un trešo personu, kas varētu atrasties medību teritorijā vai ap medību teritoriju, neiesaistot platformu nekādos apsūdzības vai pretenziju gadījumos. Nekad nedrīkst šaut, paļaujoties uz informāciju, kas sniegta, izmantojot pakalpojumus. Jūs esiet atbildīgs par visu medību drošības prasību ievērošanu un savu un trešo personu drošības nodrošināšanu ikreiz, kad izmantojat pakalpojumus.

2.6. Jūs saprotat, ka Traxby nevar kontrolēt vai ietekmēt savu lietotāju rīcību pakalpojumu izmantošanas laikā. Traxby nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies no jebkuras darbības, ko veikuši lietotāji, izmantojot pakalpojumus. Jūs pilnībā uzņemieties atbildību par sniegto pakalpojumu izmantošanu un visām darbībām, kuras veicat, izmantojot pakalpojumus.

2.7. Pakalpojumi var ietvert saites uz citām vietnēm vai pakalpojumiem (piemēram, saites uz tuvējo medību vai mājdzīvnieku veikalu tīmekļa lapām). Traxby neapstiprina nekādu informāciju, materiālus, produktus vai pakalpojumus, kas atrodas saistītās vietnēs vai ir pieejami tajās. Piekļuve saistītām vietnēm un to izmantošana, ieskaitot informāciju, materiālus, produktus un pakalpojumus saistītās vietnēs vai pieejama caur saistītām vietnēm, ir tikai jūsu atbildība.

3. PRIVĀTUMA POLITIKA

3.1. Traxby ir apņēmies aizsargāt un cienīt jūsu privātumu. Mēs apkopojam informāciju, lai sniegtu labākus pakalpojumus visiem mūsu lietotājiem – sākot no pamata, lietu noteikšanas, piemēram, kādā valodā jūs runājat, līdz sarežģītākām lietām, piemēram, jūsu atrašanās vietas kopīgošana ar citiem lietotājiem, kad esat vienā izsekošanas grupā. Informācija, ko Traxby apkopo un kā šī informācija tiek izmantota, ir atkarīga no tā, kā jūs izmantojat mūsu pakalpojumus un kā jūs pārvaldāt savu privātuma kontroli.

3.2. Pakalpojumu sniegšanai Traxby ir jāapkopo un jāapstrādā daļa no jūsu personiskās informācijas (turpmāk tekstā “Personas dati”).

3.3. Personas dati no jums tiek ievākti un apstrādāti tikai tad, ja esat brīvprātīgi mums iesniedzis šos datus. Kad esat pierakstījies platformā, mēs apkopojam informāciju, kuru mēs glabājam kopā ar jūsu kontu (turpmāk tekstā “Konts”) un kuru uzskatām par personas datiem.

3.4. Izveidojot kontu platformā, jūs mums sniedzat personisko informāciju, kas ietver jūsu vārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi. Lietotāja tālruņa numurs ir lietotāja identifikators platformā, un tas ir saistīts ar visiem pakalpojumiem. Mēs arī apkopojam saturu, kuru jūs izveidojat, augšupielādējat vai saņemat no citiem, izmantojot mūsu pakalpojumus.

3.5. Personas dati, kurus mēs apkopojam, kad jūs izmantojat mūsu pakalpojumus:

3.5.1. Mēs apkopojam informāciju par lietotnēm, pārlūkiem un ierīcēm, kuras izmantojat, lai piekļūtu pakalpojumiem, un tas palīdz mums nodrošināt tādas funkcijas kā automātiskus produktu atjauninājumus un pakalpojumu optimizāciju, ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems.

3.5.2. Mēs apkopojam informāciju par jūsu pārlūkprogrammu un ierīču mijiedarbību ar mūsu pakalpojumiem, tostarp pārlūkprogrammas veidu, ierīces tipu, operētājsistēmu, mobilā tīkla informāciju, tostarp operatora nosaukumu, un lietojumprogrammas versijas numuru, IP adresi, avāriju pārskatus, sistēmas darbību un datumu, pieprasījuma laiku un novirzītāja URL.

3.5.3. Mēs apkopojam informāciju par jūsu darbībām mūsu pakalpojumos. Informācija, ko mēs apkopojam, var ietvert pirkšanas darbības, cilvēkus, ar kuriem sazināties vai kopīgojat saturu, darbības trešo pušu vietnēs un lietotnēs, kas izmanto mūsu pakalpojumus.

3.5.4. Kad jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, mēs apkopojam informāciju par jūsu atrašanās vietu, kas palīdz mums piedāvāt tādas funkcijas kā jūsu atrašanās vietas kopīgošana, kad esat pievienojies grupai (piemēram, medību grupai), vai arī parādīt savu attālumu no vēlamā objekta/ izsekošanas ierīces un nosūtīt attiecīgos brīdinājumus. Jūsu atrašanās vietu var noteikt ar dažādu precizitātes pakāpi, izmantojot GPS, sensora datus no jūsu ierīces, informāciju par ierīcē esošām lietām, piemēram, mobilo sakaru torņiem. Informācijas apkopošanai un glabāšanai mēs izmantojam dažādas tehnoloģijas, tostarp sīkfailus vai lietojumprogrammu datu kešatmiņas, datu bāzes un serveru žurnālus. Vietu datu veidi, kurus mēs apkopojam, daļēji ir atkarīgi no jūsu ierīces un konta iestatījumiem (piemēram, varat ieslēgt vai izslēgt ierīces atrašanās vietu, izmantojot ierīces iestatījumus).

3.6. Traxby izmanto personas datus, un jūs dodat piekrišanu izmantot savus personas datus šādiem mērķiem:

3.6.1. vadīt, uzturēt, uzlabot un nodrošināt visas pakalpojuma funkcijas, sniegt jums informāciju, kuru jūs pieprasāt, un citādi sniegt jums atbalstu (piemēram, komandas locekļi un suņu izsekošana kopīgā grupā);

3.6.2. izprast un analizēt lietošanas tendences un jūsu vēlmes, uzlabot platformu un pakalpojumus un izstrādāt jaunus produktus, pakalpojumus, funkcijas un funkcionalitāti (piemēram, kādās situācijās suns pazūd un kā to var novērst);

3.6.3. lai nodrošinātu, ka mūsu pakalpojumi darbojas kā paredzēts, piemēram, problēmas ar izsekošanas ierīci vai problēmas ar novēršanu, par kurām ziņojat mums, un mēs izmantojam jūsu informāciju, lai uzlabotu mūsu pakalpojumus (piemēram, kādās situācijās notiek datu savienojumu pārtrūkumi);

3.6.4. lai saprastu, kā tiek izmantoti mūsu pakalpojumi, mēs izmantojam datus analīzei un mērījumiem (piemēram, mēs analizējam lietotāju aktivitātes izsekošanas grupās un izsekošanas ierīces izmantošanas darbību, lai optimizētu mūsu Pakalpojumus);

3.6.5. lai sazinātos ar jums, izmantojot jūsu e-pasta adresi un tālruņa numuru (piemēram, mēs varam jums nosūtīt paziņojumu par pakalpojumu, vai arī mēs varam jums paziņot par gaidāmajām izmaiņām vai uzlabojumiem mūsu pakalpojumos. Un, ja jūs sazināsieties ar Traxby, mēs reģistrēsim jūsu pieprasījumu, lai palīdzētu atrisināt visus jautājumus, ar kuriem jūs varētu saskarties);

3.6.6. lai palīdzētu uzlabot mūsu pakalpojumu drošību un uzticamību. Tas ietver krāpšanas, ļaunprātīgas izmantošanas, drošības risku un tehnisku problēmu atklāšanu, novēršanu un reaģēšanu uz tām, kas varētu kaitēt Traxby, lietotājiem vai sabiedrībai. Ja citiem lietotājiem jau ir jūsu tālruņa numurs vai cita informācija, kas jūs identificē, mēs varam viņiem parādīt jūsu publiski redzamo konta informāciju, piemēram, jūsu vārdu un darbību (piemēram, lietotājs var redzēt, kuri viņu kontakti izmanto platformu un kuri pašlaik ir aktīvi);

3.6.7. Traxby sniegtajiem pakalpojumi jums (“darījumu dati”). Darījuma informācija var ietvert jūsu kontaktinformāciju, bankas konta informāciju un darījuma informāciju. Darījumu dati tiek apstrādāti iegādāto preču un pakalpojumu piegādei un darījumu uzskaitei. Apstrādes juridiskais pamats ir līguma izpilde starp jums un mums un / vai, pēc jūsu pieprasījuma, darbības, lai noslēgtu šādu līgumu, kā arī mūsu likumīgās intereses, proti, mūsu vietnes un biznesa pareiza pārvaldība;

3.6.8. nosūtīt paziņojumus, tostarp atjauninājumus par akcijām un pasākumiem, kas saistīti ar Traxby un tā partneru piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem (piemēram, lietotājs saņem īpašus piedāvājumus Traxby un tā partneru produktiem);

3.6.9. lai nosūtītu jums reklāmas un paziņojumus, tostarp Traxby tiešā mārketinga nolūkos.

3.7. Traxby var atklāt jūsu personas datus trešajām personām saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti noteikumos un privātuma politikā. Jūs dodat piekrišanu izpaust savus personas datus, tostarp savu lietotājvārdu, e-pasta adresi, mobilā tālruņa numuru, atrašanās vietas un takas izsekošanas grupas laikā, reģistrācijas datumu, datus par to, kur un kad jūs piedalāties un esat piedalījies grupā:

3.7.1. citiem platformas un pakalpojumu lietotājiem, ar kuriem esat pievienojies tai pašai grupai vai grupām;

3.7.2. tiesībaizsardzības iestādēm, ja to prasa likums un likumā noteiktā pakāpe;

3.7.3. ja esat reģistrējies kā lietotājs pēc cita lietotāja ieteikuma, lietotājam, kurš jūs uzaicināja reģistrēties, tiks paziņots par jūsu reģistrāciju un reģistrācijas datumu;

3.7.4. finanšu darījumus, kas saistīti ar pirkumiem, kas veikti mūsu platformā, var apstrādāt mūsu maksājumu pakalpojumu sniedzēji. Mēs kopīgojam jūsu darījumu datus ar mūsu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem (ieskaitot Maksekeskus AS, Montonio Finance) tikai tiktāl, ciktāl tas nepieciešams, lai pārvaldītu jūsu maksājumus, atmaksas un sūdzības. Ja izvēlēsities veikt pēcapmaksu, mēs arī atklāsim jūsu personisko informāciju patēriņa kreditēšanas uzņēmumiem, kas ir skaidri norādīti maksājuma formā. Šādi dati ietver jūsu attiecīgos darījumu datus un pēcapmaksas datus. Ņemot vērā, ka šādas patēriņa kredītkompānijas pēc šādu datu saņemšanas apstrādā jūsu datus kā neatkarīgi kontrolieri, iesakām pirms šādu datu sniegšanas pārskatīt attiecīgo kredītkompāniju privātuma politikas;

3.7.5. mēs varam pārsūtīt jūsu personisko informāciju citiem pakalpojumu sniedzējiem par konkrētiem pakalpojumiem. Tie ietver, piemēram, tīmekļa mitināšanas pakalpojumu sniedzējus, mitināšanas serveru un to uzturēšanas pakalpojumu sniedzējus, kā arī e-pasta pakalpojumu un SMS pakalpojumus. Noslēdzot līgumu ar apakšuzņēmējiem, mēs veicam visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu personas datus aizsargā arī mūsu datu apstrādātāji;

3.7.6. Papildus šiem gadījumiem mēs varam arī pārsūtīt jūsu personas datus trešajām personām, ja tas ir nepieciešams mūsu juridisko pienākumu izpildei. Šajā sadaļā minētās trešās personas var atrasties arī ārpus Igaunijas Republikas, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas. Pārsūtot jūsu personisko informāciju šādām personām, mēs veicam visus nepieciešamos juridiskos pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu tiesības uz privātumu tiek pienācīgi aizsargātas. Lai iegūtu papildinformāciju par piemērotiem drošības pasākumiem, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu info@traxby.com;

3.8. jūs saprotat un atzīstat, ka izeja no notiekošā notikuma, kuram esat iepriekš pievienojies, var neapturēt jūsu personas datu (tostarp jūsu atrašanās vietas un takas) apstrādi un izpaušanu citiem lietotājiem, ar kuriem esat pievienojies tai pašai grupai vai grupām, un trešajām personām 3.7. punktā norādītajiem mērķiem.

3.9. Jums ir:

3.9.1. tiesības piekļūt personas datiem, tos identificēt, tos labot, atjaunināt vai dzēst. Jums ir tiesības saņemt apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam jūsu personas datus vai nē, un šādas apstrādes gadījumā piekļūt attiecīgajiem personas datiem un iegūt noteiktu papildu informāciju. Šāda papildu informācija ietver informāciju par apstrādes mērķiem, attiecīgajiem personas datiem un datu saņēmējiem. Ja tas neietekmē citu cilvēku tiesības un brīvības, mēs jums nodrošināsim jūsu personiskās informācijas kopiju;

3.9.2. tiesības jebkurā laikā atteikties no jūsu personas datu apstrādes, ja vien piemērojamie likumi neparedz citādāk;

3.9.3. tiesības noteiktos gadījumos ierobežot jūsu datu apstrādi. Šīs tiesības attiecas, piemēram, ja: (i) jūs apstrīdat savas personiskās informācijas pareizību; (ii) jūsu datu apstrāde ir nelikumīga, bet jūs nepiekrītat to dzēšanai; (iii) mums vairs nav vajadzīgi jūsu personas dati, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tiek apstrādāti, bet jums tie ir nepieciešami, lai izvirzītu, iesniegtu vai aizstāvētu juridiskas prasības; vai (iv) jūs esat iebildis pret savu datu apstrādi sabiedrības vai likumīgās interesēs, kamēr nav pārbaudīta šī iebilduma pareizība. Ierobežojot datu apstrādi, pamatojoties uz šiem iemesliem, mums ir tiesības turpināt saglabāt jūsu personas datus. Tomēr pat šajā gadījumā mēs apstrādāsim jūsu datus tikai: (i) ar jūsu piekrišanu; (ii) izvirzīt, iesniegt vai aizstāvēt juridiskas prasības; (iii) aizsargāt citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības; vai (iv) pamatots ar īpaši svarīgu iemeslu, kas saistīts ar sabiedrības interesēm;

3.9.4. tiesības noteiktos gadījumos pieprasīt savu personas datu dzēšanu. Šīs tiesības attiecas, piemēram, ja: (i) attiecīgie personas dati vairs nav vajadzīgi mērķiem, kuriem tie tika ievākti vai apstrādāti; (ii) jūs atsaucat savu piekrišanu un datu apstrādei nav cita juridiska pamata; (iii) jūs iebilstat pret savu datu apstrādi saskaņā ar piemērojamo datu aizsardzības likumu noteikumiem; (iv) dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos; vai (v) jūsu personas informācija ir apstrādāta nelikumīgi. Tomēr ir situācijas, kad jūs nevarat izmantot šīs tiesības. Šādi izņēmumi ietver gadījumus, kad ir nepieciešama jūsu datu apstrāde, piemēram: (i) tiesību uz vārda un informācijas brīvību īstenošana; (ii) lai izpildītu mūsu juridiskās saistības; vai (iii) izvirzīt, iesniegt vai aizstāvēt juridiskas prasības. Ja jūs lūdzat Traxby dzēst jūsu personas datus, Traxby ir pienākums dzēst visus jūsu personas datus, kas varētu jūs identificēt, tomēr Traxby joprojām var saglabāt, atklāt un apstrādāt jūsu datus, kas tiek padarīti anonīmi un neļauj jūs identificēt ( piemēram, dati par pabeigtajām takām, ko esat veicis grupas vai grupu laikā bez informācijas, kas jūs identificētu);

3.9.5. tiesības atteikties izpaust noteiktus personas datus Traxby, tomēr jūs saprotat, ka tādā gadījumā Traxby, iespējams, nevarēs sniegt jums visus pakalpojumus;

3.9.6. tiesības pieprasīt savu datu labošanu. Jums ir tiesības pieprasīt labot savus personas datus, ja tajos ir kļūdas, un, ņemot vērā datu apstrādes mērķus, pieprasīt nepilnīgu personas datu labošanu, ja lietotājs nevar labot datus pats uz platformas;

3.9.7. tiesības atteikties no komerciāla e-pasta saņemšanas no Traxby un tā partneriem, jebkurā laikā anulējot abonementu, aizpildot e-pastā ietvertos norādījumus vai nosūtot pieprasījumu pa e-pastu uz info@traxby.com;

3.9.8. tiesības iebilst pret jūsu veikto personas datu apstrādi tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar jūsu konkrēto situāciju, ja mēs aizsargājam mūsu vai trešās personas likumīgās intereses. Šāda iebilduma gadījumā mēs pārtrauksim apstrādāt jūsu personas datus, ja nevarēsim pierādīt, ka apstrāde notiek pārliecinošu likumīgu iemeslu dēļ, kas pārsniedz jūsu intereses, tiesības un privilēģiju, vai juridisku prasību sagatavošanai, iesniegšanai vai aizstāvēšanai;

3.9.9. tiesības iebilst pret jūsu veikto personas datu apstrādi zinātniskos vai vēsturiskos pētījumos vai statistikas nolūkos. Šāda iebilduma gadījumā mēs pārtrauksim apstrādāt jūsu personas datus, ja vien tas nav nepieciešams uzdevuma veikšanai sabiedrības interesēs;

3.9.10. tiesības pārsūtīt datus. Ja juridiskais pamats mūsu veikto jūsu personas datu apstrādei ir jūsu piekrišana vai līguma izpilde, vai darbību veikšana, kuras esat pieprasījis pirms līguma noslēgšanas, jums ir tiesības saņemt no mums savus personas datus strukturētā, publiski pieejamā un mašīnlasāma formā. Šīs tiesības nepiemēro, ja tās aizskar citu tiesības un brīvību.;

3.9.11. visas citas tiesības, kas izriet no piemērojamiem tiesību aktiem.

3.10. Mēs saglabājam jūsu personas datus, kurus mēs apstrādājam jebkādiem mērķiem tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams šī mērķa vai mērķu sasniegšanai. Jebkurā gadījumā, mēs maksimāli saglabājam sekojošo informāciju:

3.10.1. mēs saglabājam jūsu konta informāciju līdz 3 (trīs) gadiem pēc pēdējās pieteikšanās savā kontā vai pēdējā pirkuma veikšanas;

3.10.2. mēs saglabājam darījumu datus līdz 7 (septiņiem) gadiem pēc pakalpojumiem kurus jums sniedzām;

3.10.3. saglabājam datus par apmaksu, līdz pasūtījums tiek izpildīts vai atcelts;

3.10.4. mēs saglabājam ziņu datus līdz 3 (trīs) gadiem pēc pēdējās pieteikšanās savā kontā vai pēdējā pirkuma veikšanas (atkarībā no tā, kas tiek veikts pirmais);

3.10.5. mēs saglabājam sakaru datus līdz 2 (diviem) gadiem pēc saziņas beigām;

3.10.6. neatkarīgi no jebkura cita šīs sadaļas noteikuma, mēs saglabāsim jūsu personisko informāciju tik ilgi, cik tas ir nepieciešams mūsu juridisko pienākumu izpildei.

3.11. Mēs savā platformā izmantojam sīkdatnes. Sīkdatnes ir mazi datu faili, kas mums palīdz nodrošināt ātrāku un drošāku pakalpojumu. Tāpēc mēs jūs informējam, ka:

3.11.1. apmeklējot vai izmantojot mūsu platformas vai apmainoties ar mums ar ziņojumiem, mēs un mūsu pilnvarotie pakalpojumu sniedzēji varam izmantot sīkfailus, lai nodrošinātu labāku, ātrāku un drošāku lietotāja pieredzi, kā arī, lai reklamētu mūsu platformas. Sīkdatnes parasti nesatur personu identificējošu informāciju par lietotāju, taču mūsu apstrādātā personiskā informācija var būt saistīta ar sīkdatņu apkopotu un saglabāto informāciju;

3.11.2. mēs izmantojam Google Analytics analīzes rīku, lai analizētu, kā jūs izmantojat mūsu platformu. Jūs varat arī iepazīties ar Google privātuma politiku;

3.11.3. lielākā daļa tīmekļa pārlūkprogrammu ļauj lietotājiem atteikt vai izdzēst sīkfailus. Kā to izdarīt precīzi, dažādās pārlūkprogrammās un versijās var atšķirties. Lai iegūtu jaunākās instrukcijas par to, kā bloķēt vai dzēst sīkfailus, apmeklējiet konkrētā pārlūka ražotāja vietni, piem. Chrome; Firefox; Internet Explorer un Safari;

3.11.4. lūdzu, ņemiet vērā, ka sīkdatņu dzēšana un to turpmākas izmantošanas atspējošana var ietekmēt jūsu lietotāja pieredzi un liegt jums izmantot noteiktas mūsu platformas funkcijas;

3.11.5. mēs izmantojam sīkdatnes šādiem mērķiem:

– sīkdatnes, kas saistītas ar vietnes funkcionalitāti – šīs sīkdatnes ļauj jums pārvietoties vietnē un izmantot tās funkcijas, piemēram, “Pievienot grozam”;

– platformas lietošanas analīzes sīkfaili – šīs sīkdatnes ļauj mums izmērīt un analizēt, kā klienti izmanto mūsu platformas un pakalpojumus, un uzlabot to funkcionalitāti un jūsu iepirkšanās pieredzi;

– sīkdatnes, kas saistītas ar klientu vēlmēm – pārlūkojot vai veicot pirkumus mūsu vietnēs, šīs sīkdatnes ļauj mums atcerēties jūsu vēlmes, lai mēs varētu jums piedāvāt pēc iespējas vienmērīgāku un personalizētāku iepirkšanās pieredzi;

– reklāmas mērķauditorijas atlases sīkfaili – šie sīkfaili tiek izmantoti, lai parādītu jūsu interesēm atbilstošas reklāmas. Turklāt tie ierobežo katras reklāmas rādīšanas reižu skaitu un palīdz mums izmērīt mūsu mārketinga kampaņu efektivitāti;

3.11.6. Mēs varam sadarboties ar trešo pušu uzņēmumiem, kurus kopīgi sauc par “pakalpojumu sniedzējiem” un kuri ar mūsu atļauju var pievienot trešo pušu sīkfailus mūsu vietnēm, pakalpojumiem, lietojumprogrammām un rīkiem. Šādi pakalpojumu sniedzēji palīdz mums nodrošināt labāku, ātrāku un drošāku lietotāja pieredzi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka uz trešo pušu sīkdatnēm attiecas attiecīgās trešo pušu privātuma politikas, par kurām mēs neuzņemamies nekādu atbildību.

3.12. Mūsu vietnē piedāvātie pakalpojumi ir paredzēti personām, kas vecākas par 14 gadiem. Dalībai īpašās lojalitātes programmās vai loterijās var noteikt atšķirīgu, augstāku vecuma ierobežojumu. Ja mums ir pamatotas šaubas, ka apstrādājamo personas datu izcelsme ir personai, kas jaunāka par šajā sadaļā norādīto vecumu, attiecīgie dati tiks dzēsti no datu bāzēm.

3.13. Ja uzskatāt, ka, apstrādājot jūsu personas datus, mēs pārkāpjam datu aizsardzības likumu, jums ir likumīgas tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības inspekcijā, adresē Väike-Ameerika 19, www.aki.ee vai citā uzraudzības iestādē jūsu dzīves vietā.

3.14. Ja jūsu piekrišana nodrošina juridisku pamatu jūsu personas datu apstrādei, mums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādes likumību pirms atsaukšanas.

3.15. Mēs laiku pa laikam varam mainīt šo paziņojumu, lai precīzi atspoguļotu mūsu datu apstrādi. Ja veicam būtiskas izmaiņas, mēs par to paziņosim, izmantojot mūsu vietni vai citos veidos, piemēram, e-pastu, lai jūs varētu pārskatīt izmaiņas pirms turpināt izmantot mūsu vietni.

3.16. Ja jums ir kādi jautājumi par privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums info@traxby.com.

4. LIETOTĀJA SATURS

4.1. Jūs varat ievietot, kopīgot un augšupielādēt informāciju, tostarp, piemēram, fotoattēlus un tekstus vai jebkāda cita veida informāciju platformā, piemēram, varat augšupielādēt redzētu vai nomedītu dzīvnieku fotoattēlus, pēdas, takas utt., kas tiks saglabāti Traxby datu bāzē. Saturu, kuru esat pievienojis platformai, sauc par “Lietotāja saturu”.

4.2. Jūs apliecināt un garantējat, ka jums pieder viss augšupielādētais lietotāja saturs. Jūs apliecināt un garantējat, ka neizmantojat pakalpojumus, lai ievietotu vai pārsūtītu materiālus, kas pārkāpj vai var pārkāpt trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības, var būt uzmācīgi, draudoši, nepatiesi, maldinoši, neķītri, pornogrāfiski, aizskaroši, diskriminējoši, nelikumīgi vai kas varētu pārkāpt jebkuras puses tiesības.

4.3. Augšupielādējot jebkuru lietotāja saturu, jūs bez maksas piešķirat Traxby visas īpašumtiesības, kas saistītas ar lietotāja saturu.

5. CENU POLITIKA

5.1. Par platformas un pakalpojumu izmantošanu var tikt iekasēta maksa (turpmāk tekstā “Maksa”).

5.2. Maksa tiek iekasēta iepriekš pēc gada maksājuma intervāliem. Traxby patur tiesības mainīt maksu par šādiem intervāliem.

5.3. Lietojumprogrammas pamata versija ir bez maksas (turpmāk tekstā “vienkāršā versija”). Vienkāršā versija neietver visus pakalpojumus. Izmantojot platformu, jūs varat atjaunināt no vienkāršās versijas uz pilno versiju (turpmāk tekstā “pilna versija”). Ja veicat jaunināšanu uz pilnu versiju, jums ir jāveis samaksa atbilstoši noteiktajām cenām.

5.4. Nokavējoties ar jebkādiem maksājumiem, Traxby var pieprasīt, lai jūs maksājat procentus par kavējumu (soda nauda par nokavētu maksājumu) saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem par periodu no brīža, kad ir jāveic atmaksa par saistībām, līdz tiek sniegta atbilstoša veiktspēja.

5.5. Visas summas un maksājumi ir euro, un tajos ietilpst pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

6. DAŽĀDI

6.1. Šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi ir spēkā līdz to izbeigšanai vai tik ilgi, kamēr Traxby turpina sniegt pakalpojumus.

6.2. Ja esat būtiski pārkāpis noteikumus un privātuma politiku, tostarp, bet neaprobežojoties ar to, ka neesat novērsis nevienu pārkāpumu Traxby noteiktā termiņā, Traxby ir tiesības nekavējoties noslēgt jebkādu vienošanos ar jums, pārtraucot sniegt pakalpojumus.

6.3. Šos pakalpojumu sniegšanas noteikumus reglamentē Igaunijas Republikas likumi.

6.4. Visi strīdi, kas izriet no šiem noteikumiem un privātuma, tiek risināti Tartu apriņķa tiesā Igaunijas Republikā.

6.5. Ja kāds noteikumu un privātuma noteikums, nosacījums tiek atzīts par nederīgu, neizpildāmu vai nelikumīgu, pilnībā vai daļēji kāda iemesla dēļ, šis noteikums tiek izpildīts maksimāli pieļaujamajā apjomā. Tas neietekmē atlikušo noteikumu, nosacījumu vai noteikumu vai to daļu derīgumu un izpildāmību.

6.6. Ja Traxby neizmanto vai nepilda kādu noteikumu vai privātuma politikai piešķirtajām tiesībām, tas nenozīmē, ka Traxby ir uzskatījis par atteikšanos no šī vai jebkura cita noteikuma vai tiesību izpildes nākotnē.

7. KONTAKTINFORMĀCIJA

Ja jums ir kādi jautājumi par noteikumiem un privātuma politiku vai par Traxby pakalpojumiem, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: info@traxby.com vai pasta adresi Tamme pst 6, Otepē pilsēta, Valgas novads 67405, Igaunija.