Salīdzināt

Vienkārša versija

Bezmaksas

Kopīgo medību uzsākšana un kustība, mednieku komandas atrašanās vietas reāllaikā

Medību dalībnieku atrašanās vietu atjaunošana - 60 sekundes

Ziņu sūtīšana komandas dalībnieku starpā

Dalīšanās ar medību notikumu vietām ar citiem komandas dalībniekiem

Medību dalībnieku kontakti, ātrais zvans dalībniekam

Pamatkartes (Google (4 gab.)

Savu medību objektu pārvaldīšana

Pilna versija

19.99 € / gadā

Viss vienkāršajā versijā iekļautais un papildus:

Medību dalībnieku atrašanās vietu atjaunošana - sākot ar 1 sekundi

Medību dalībnieku kustības ātrums un temps, noietais ceļš kartē un tā garums

Kustības vietas noteikšana un kustības virziena parādīšana kompasā

Aizvadīto medību apskate Huntloc Interneta portālā

24h laika prognoze (Android)

Suņa izsekošanas ierīces pārvaldīšana, tai skaitā, izsekošanas un gaidīšanas režīma ieslēgšana, izsekošanas intervāla maiņa, zvans sunim

Kopējo medību laikā suņa atrašanās vieta redzama kartē

Medību suņa pieveiktā attāluma garums

Pamatkartes (Google (4 gab.) + vietējā karte)

Pamatkartē redzamo karšu izvēle, dalīto medību objektu apskate

Attālumu mērīšana pamatkartē

Medību kartes izveide Huntloc Interneta portālā (medību objekti, teritorijas, ceļi/takas) un dalīšanās ar citiem lietotājiem

Pirkt pilnu versiju