Jahi alustamine

10.02.2021

Ühisjahi käivitamiseks tuleb Huntloci äpis algatada jaht. Selleks:

  1. Vajutage jahimenüü märgi (punane märk paremal all nurgas) ning valida “Alustan jahti”.
  2. Süsteem genereerib automaatselt 4-kohalise unikaalse koodi, mis on teie jahi tunnuseks. Seda koodi kasutades saavad jahiga liituda teised jahikaaslased.